Tento vědec vychovával současně šimpanze a dítě naprosto stejným způsobem, aby zjistil, co se stane

26. června 1931 přivítali psycholog Winthrop Niles Kellogg a jeho žena doma nový přírůstek. Nešlo o lidské mládě, ale o šimpanzí mládě. Manželé plánovali, že šimpanze jménem Gua budou vychovávat společně s vlastním chlapečkem Donaldem, píše server Smithsoian.

Záměrem bylo zjistit, jak prostředí ovlivňuje vývoj. Mohl by šimpanz vyrůst a chovat se jako člověk? Nebo si dokonce myslet, že je člověk?

Dlouholetý plán

Kellogg o takovém experimentu snil už od svých studentských let. Fascinovaly ho divoké děti nebo děti vychovávané bez kontaktu s lidmi, často v přírodě. Opuštění lidského dítěte v divočině by bylo eticky odsouzeníhodné, věděl Kellogg, a tak se rozhodl pro opačný experiment, a to přivést zvířecí mládě do civilizace.

Následujících devět měsíců, dvanáct hodin denně a sedm dní v týdnu, prováděli Kellogg a jeho žena na Donaldovi a Guovi neúnavné testy.

Obě miminka vychovávali naprosto stejným způsobem a kromě toho prováděli vyčerpávající seznam vědeckých experimentů, které zahrnovaly témata jako krevní tlak, paměť, velikost těla, čmárání, reflexy, vnímání hloubky, vokalizace, lokomoce, reakce na lechtání, síla, manuální zručnost, řešení problémů, strach, rovnováha, chování při hře, lezení, poslušnost, uchopování, porozumění jazyku, rozsah pozornosti a další. Po určitou dobu Gua v těchto testech ve srovnání s Donaldem skutečně vynikal.

Šimpanz není člověk

Nakonec však Gua narazila na kognitivní zeď: žádný výcvik ani výchova nedokázaly překonat skutečnost, že geneticky je šimpanz. Kelloggsův experiment pravděpodobně dokázal lépe než jakákoli jiná studie před ním demonstrovat omezení, která dědičnost klade na organismus bez ohledu na možnosti prostředí, a také vývojové úspěchy, kterých lze dosáhnout v obohaceném prostředí.

Je možné, že Kelloggovi byli prostě vyčerpaní z devíti měsíců nepřetržité rodičovské a vědecké práce. Nebo to možná byla skutečnost, že Gua sílila a stávala se méně ovladatelnou a že se paní a doktor Kelloggovi obávali, že by mohla ublížit svému lidskému bratrovi.

Nakonec přichází v úvahu ještě jedna možnost, zdůrazňují autoři: zatímco Gua nevykazovala žádné známky učení se lidským jazykům, její bratr Donald začal napodobovat Guiny šimpanzí zvuky. Stručně řečeno, jazyková retardace u Donalda mohla vést k ukončení studie.

Zdroj: smithsonianmag.com