České Pandury II se budou modernizovat. Vylepší se bojová věž i zbraňová stanice

Koncepce výstavby Armády ČR 2030 ve svém milníku 2030 počítá s modernizací stávajících a nákupem nových kolových obrněných transportérů Pandur II 8×8 CZ a s tím související reorganizací 44. lehkého motorizovaného praporu na mechanizovaný prapor.

O potřebě modernizovat obrněné transportéry Pandur II v polovině jejich životního cyklu a nakoupit desítky kusů v novém standardu podle původních plánů, které byly v důsledku hospodářské krize v letech 2008-2009 redukovány, se hovoří již delší dobu. Výbor pro obranu se tímto tématem zabýval na své 16. schůzi v loňském roce, kdy bylo oznámeno, že do konce roku 2022 bude zadána studie proveditelnosti na toto téma, která by měla určit způsob realizace projektu do června 2023.

Půjde o modernizaci 107 stávajících vozidel a nákup nových 68 kusů. Armáda provozuje 107 Pandurů II ve verzích KBVP (72 kusů), KBV-VR (vozidlo velitele roty, 11 kusů), KBV-PZLOK (průzkumné vozidlo s radiolokátorem, 8 kusů) a KBV-PZ (průzkumné vozidlo, 8 kusů), tedy celkem 99 kusů kolového bojového vozidla pěchoty, které je osazené izraelskou zbraňovou stanicí RCWS-30 s 30mm automatickým kanonem Mk 44 Bushmaster II střílející munici ráže 30×173 mm, koaxiálním kulometem ráže 7,62 mm, odpalovacím zařízením pro dvě PTŘS Spike-LR a vrhačem zadýmovacích granátů.

Stávající zbraňové stanice RCWS-30 na vozidlech Pandur jsou sice dálkově ovládané, ale jsou první generace, vyznačují se nedostatečnou balistickou ochranou (jsou bez posádky a střelec ani velitel nejsou přímo ohroženi, ale vyřazení zbraňové stanice zásahem i lehkou zbraní vystavuje vozidlo dalším rizikům) a navíc se naše armáda potýká s problémy se servisem či nedostatkem náhradních dílů v různých fázích jejich používání.

Zvláštní zranitelnost RCWS-30 v kombinaci s výše popsaným problémem omezovala způsob nasazení vozidel například při výcviku v lese, protože jednoduše nebylo žádoucí riskovat poškození zbraňové stanice. Hlavním problémem RCWS-30, který je do jisté míry v rozporu s účelem bezpilotních zbraňových stanic a věží, tj. především chránit posádku vozidla, je skutečnost, že střelec musí při nabíjení zásobníku opustit své místo v korbě a je tak vystaven riziku.

Jak přesně bude nová zbraňová stanice či bojová věž českých pandurů vypadat, se ukáže až po vyhodnocení připravované studie proveditelnosti a představení konkrétního vybraného řešení. V minulosti se na platformě Pandur II objevila například slovenská bezosádková věž Turra 30 od české firmy EVPÚ. Jedná se o věž, která byla namontována na několik různých vozidel, včetně pásových IFV, jako je prototyp bojového vozidla pěchoty Šakal, které vzniklo přestavbou BVP-2.

Věž pak dala vzniknout prototypu kolového bojového vozidla pěchoty Corsac 8×8 na podvozku Pandur II. Věž váží 1400 kg, tedy stejně jako RCWS-30, a lze ji osadit stejným typem 30mm kanonu (konkrétně vozidlo Corsac mělo kanon 2A42 pro munici 30×165 mm).

Na rozdíl od slovenské armády by české pásové IFV mělo mít hlavní zbraň ráže 30 mm, přičemž jedním z hlavních argumentů pro toto řešení je kompatibilita munice s kolovým IFV. Pokud v budoucnu dojde v tomto ohledu ke změně (na ráži 35 mm nebo více), bude se pravděpodobně jednat o modernizaci pásových IFV v polovině životnosti – v té době už bude armáda hledat náhradu za pandury.

Zdroj: redakce, Armáda ČR, CZDefence