Britská výzkumná loď se setkala s největším ledovcem světa při jeho vzdalování se od Antarktidy

Britská polární výzkumná loď nedávno vyrazila na svou první vědeckou misi do Antarktidy. Při své plavbě se nečekaně potkala s obrovským ledovcem A23a, který se vzdaluje od antarktického pobřeží. Tohle „šťastné“ setkání vědcům poskytlo vzácnou příležitost získat vzorky mořské vody v okolí obrovského ledovce, který se vzdaluje od antarktických vod.

Ledovec, třikrát větší než New York, dlouho plul po Weddellově moři, ale nedávno se začal vzdalovat směrem k Jižnímu oceánu. Britská výzkumná loď, na cestě do Antarktidy, měla nečekanou příležitost prozkoumat okolí tohoto ledovce a získat informace o jeho vlivu na mořské prostředí.

Andrew Meijers, hlavní vědecký pracovník na lodi, vyjádřil nadšení z této mimořádné události:

,,Je skvělé, že jsme mohli sledovat A23a na naší cestě. Naše plánované zkoumání nám umožnilo využít tuto šanci na získání zajímavých informací.“

Denmík Washington post uvádí, že ledovec A23a je předmětem zájmu vědců, kteří chtějí lépe porozumět jeho vlivu na mořské ekosystémy a obsah uhlíku v oceánu. Odebrané vzorky mořské vody by mohly odhalit, jak ledovec ovlivňuje životní prostředí kolem sebe.

Tato vědecká mise na lodi RRS Sir David Attenborough má za cíl zkoumat vliv antarktických ekosystémů na oceánské cykly uhlíku a živin. Výsledky této mise by mohly poskytnout důležité informace o vlivu klimatických změn na Jižní oceán a jeho biodiverzitu.

Zdroje: Washington post