Okna v ruských ponorkách. Jak odolávají hlubokému ponoření?

Na ruských ponorkách je detail, který jako by popíral fyzikální zákony. Jedná se o okna, která jsou k vidění v kioscích mnoha ponorek SSSR a ruské konstrukce. Proč ruští konstruktéři zvolili prvek, který zřejmě snižuje pevnost trupu lodi?

Porovnáme-li fotografie moderních ponorek z různých zemí, zjistíme, že jednotky navržené v Sovětském svazu a Rusku mají velmi často okna. A nejedná se o jednotlivé malé kruhové průzory, které můžeme vidět v některých batyskafech.

U batyskafů uzpůsobených pro hluboké ponory je na první pohled patrné, že kruhové okno je velmi pečlivě chráněno, čemuž napomáhá i jeho malá velikost. Je konstruována tak, aby odolala obrovským tlakům působícím na trup a okno ve velkých hloubkách, jak píše server Technology.

Velká okna ruských ponorek

Nic z toho však neplatí pro ruské ponorky. Okna jsou velká a navíc obdélníková, což znamená, že případné napětí se nerozkládá rovnoměrně. Teoreticky by se s nimi mělo stát totéž, co se před lety stalo s obdélníkovými okny v letadlech, která způsobila, že se trup letadla mohl za letu rozpadnout.

Na ruských ponorkách, kde může být trup vystaven stokrát většímu tlaku než na povrchu, se nic takového neděje. Je možné, že Rusové porušili fyzikální zákony?

Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Ruské lodě sice mají rozměrná obdélníková okna, ale ta jsou umístěna v tzv. lehkém trupu. Jedná se o jakýsi proudnicový plášť, uvnitř kterého je ukryt vlastní trup (nebo trupy) ponorky. Voda volně proudí do lehkého trupu a vyrovnává tlak uvnitř a vně.

Okna v lehkém trupu ponorky

Místa s okny jsou při ponoření také zaplavena. Lidé jsou zde pouze tehdy, když loď pluje na hladině, což pomáhá například bezpečně se dostat na širé moře.

Vzhledem k tomu, že ruské ponorkové základny se většinou nacházejí ve vysokých zeměpisných šířkách, kde jsou často nepříznivé povětrnostní podmínky, rozhodli se konstruktéři poskytnout námořníkům, kteří zde slouží, minimální pohodlí a chránit je před větrem a deštěm tím, že jejich stanoviště uzavřeli lehkým pláštěm.

Zdroj: technology.org, Wikipedia, redakce