Ztráta magnetického pole a polovina planety bez denního světla. Tak může vypadat naše planeta, když se Země přestane otáčet

Země obíhá kolem Slunce a zároveň se otáčí kolem své osy. Co by se však stalo, kdyby se rotace naší planety jednoduše zastavila? Abychom na tuto otázku odpověděli, podívejme se nejprve, jak rychle se Země otáčí.

Aby se na rovníku, kde je obvod Země přibližně 40 000 000 metrů, uskutečnila jedna otáčka za (méně než) 24 hodin, musí se povrch pohybovat rychlostí více než 400 metrů za sekundu. Jak se vzdalujeme od rovníku směrem k pólům, tato rychlost se snižuje. Ať se však nacházíte kdekoli na povrchu, v průběhu času se budete pohybovat téměř konstantní rychlostí, jak uvádí web Sky at Night.

Pokud se tedy Země otáčí tak rychle, proč tento pohyb necítíme? Protože vše kolem vás se pohybuje prakticky stejnou rychlostí a gravitace nás drží pevně na místě, takže pohyb necítíme. Kdyby se však Země náhle přestala otáčet, náhle bychom si bolestně uvědomili její předchozí rotaci, protože bychom byli všichni „vystřeleni“ na východ. Kdyby se však Země přestala otáčet postupně, byly by účinky také pozvolnější. Všimli bychom si, že se dny a noci prodlužují, narušil by se náš cirkadiánní rytmus a začaly by se měnit i povětrnostní podmínky, které jsou ovlivněny rotací Země.

Technologie závislé na satelitech na oběžné dráze by začaly mít problémy. Například oběžná dráha geostacionárních družic je synchronizována s pohybem Země, takže zůstávají umístěny nad stejným bodem na rovníku. Jakmile se jejich rotace zpomalí, přestanou se na obloze nad námi jevit jako stacionární, což znemožní udržovat telekomunikační systémy a systémy sledování počasí, které jsou na nich závislé.

Mohlo by také dojít ke ztrátě magnetického pole (a všech výhod, které poskytuje, jako je ochrana před škodlivým zářením), protože se předpokládá, že to také souvisí s rotací naší planety. Nakonec by Země přešla do spřažené (synchronizované) rotace se Sluncem: jedna strana Země by byla vystavena nepřetržitému dennímu světlu a teplu ze slunečních paprsků, druhá by se ponořila do věčné noci a stala by se extrémně chladnou, jak píše server Space.

Obojí by bylo pro mnoho forem života nevýhodné. Ty, které fotosyntetizují nebo jsou závislé na fotosyntetických organismech, by na temné straně vyhynuly. Ovlivnilo by to také počasí a oceánské proudy. Přechodná oblast mezi oběma stranami (dnem a nocí) by byla skutečně velmi zajímavá. Je to také oblíbené téma některých autorů science fiction. Je tedy pravděpodobné, že se Země přestane otáčet? Rotace Země se v průběhu času skutečně zpomaluje, ale jedná se o velmi jemnou změnu, která představuje prodloužení zemského dne přibližně o 1 sekundu každých 50 000 let.

Zdroj: skyatnightmagazine.com, space.com