Čipy pro Evropu! Evropská unie chce být velmocí na trhu s čipy

Evropská komise navrhuje zákon o čipech EU. Nařízení by řešilo nedostatek polovodičů a posílilo pozici našeho kontinentu v oblasti technologií, najdeme na webu EU.

Evropská komise v úterý představila komplexní soubor opatření, která mají zajistit bezpečnost dodávek a technologické prvenství Evropské unie v oblasti polovodičových technologií a aplikací. V této souvislosti se očekává, že klíčovým nástrojem bude Evropský zákon o čipech. Nedávný celosvětový nedostatek polovodičů vedl k nucenému zavírání továren v mnoha odvětvích, od výroby automobilů po zdravotnické prostředky (např. výroba v automobilovém průmyslu v některých členských státech klesla v roce 2021 o třetinu).

V EK poukazuje na extrémní globální závislost hodnotového řetězce polovodičů na malém počtu hráčů. Očekává se, že Evropský akt o čipech povede k rozkvětu polovodičového odvětví, od výzkumu až po výrobu. Očekává se, že nařízení zmobilizuje veřejné a soukromé investice ve výši více než 43 miliard eur, tedy cca 1 bilion korun a stanoví opatření, která mají zabránit jakémukoli budoucímu narušení dodavatelských řetězců a umožnit členským státům rychle společně reagovat, když k němu dojde. Cílem je zdvojnásobit současný podíl EU na trhu s čipy a do roku 2030 dosáhnout 20 %.

Podle informací z Bruselu je hlavním prvkem zákona iniciativa „Čipy pro Evropu“, která spojí zdroje Unie a přidružených zemí i soukromého sektoru. Na financování výzkumu, vývoje a inovací, zavádění pokročilých polovodičových nástrojů, pilotních linek pro výrobu prototypů, testování a experimentování poskytne 11 miliard eur, tedy v přepočtu přibližně 275 milionů korun. Kromě toho má být usnadněn přístup k financování pro začínající podniky, aby se jim pomohlo zdokonalit jejich inovace a přilákat investory (to bude zahrnovat i specializovaný nástroj pro kapitálové investice do polovodičů).

Zdroj: ec.europa.eu