V České republice byla nalezena středověká opasková přezka. Může pocházet z neznámého pohanského kultu, tvrdí archeolog

Záhadné vyobrazení krutého predátora – draka nebo hada, požírajícího žábu na přezce raně středověkého opasku z České republiky může být podle archeologů symbolem neznámého pohanského kultu. Bronzové kování nebo přezku na opasek našel detektor kovů u Lánů u Břeclavi, poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem a asi 50 kilometrů jižně od Brna.

Archeologové se nejprve domnívali, že ústřední design – had nebo drak požírající tvora podobného žábě, musí být jedinečný. Od té doby se ale dozvěděli, že za posledních tucet let byly v Německu, Maďarsku a jinde v České republice objeveny téměř identické artefakty. „Uvědomil jsem si, že jsme se dívali na dříve neznámý pohanský kult, který spojoval různé regiony střední Evropy v raném středověku, před příchodem křesťanství,“ uvedl v prohlášení Jiří Macháček, archeolog z Masarykovy univerzity v Brně.

„Motiv hada požírajícího svou oběť se objevuje v germánské, avarské i slovanské mytologii,“ uvedl. „O jeho přesném významu se dnes můžeme jen dohadovat, ale v raném středověku spojoval na duchovní úrovni různorodé národy žijící ve střední Evropě.“

Předchozí výzkumy naznačují, že takové opasky se vyráběly ve střední Evropě v sedmém a osmém století a obvykle je nosili Avaři – kočovníci, o nichž se předpokládá, že pocházejí z euroasijské stepi, kteří se usadili v Karpatské kotlině na území dnešního Maďarska od 6. století. Avaři založili na velké části střední Evropy „khaganát“ neboli nomádský stát a některé z jejich módy přijali i další lidé v regionu, mnozí z nich Slované, uvedli výzkumníci.

Analýza rentgenovou fluorescencí, rastrovací elektronovou mikroskopií a dalšími technikami ukázala, že předměty byly původně silně zlacené a všechny čtyři byly vyrobeny z mědi těžené ve Slovenském rudohoří, které je nyní na Slovensku, uvádí portál Live Science.

Analýza jejich tvarů založená na virtuálních 3D modelech naznačila, že některé přezky nebo kování pocházejí ze stejné dílny nebo byly vyrobeny ze společného modelu pomocí metody odlévání bronzu „ztraceným voskem“.

Vědci uvedli, že nápadná podobnost objektů poukazuje na „existenci dříve neznámého pohanského kultu, který spojoval různé populace různého původu během raného středověku“. Není známo, co had nebo drak a stvoření podobné žábě ve skutečnosti znamenaly.

zdroj: Live Science