Test fúze. Největší reaktor na světě byl uveden do provozu. Japonský šestipatrový gigant napodobuje procesy uvnitř Slunce

V Japonsku byl spuštěn největší experimentální fúzní reaktor na světě, který má potenciál způsobit revoluci v energetice.

Podle serveru Phys.org byl v městečku Naka (severně od Tokia) otevřen největší reaktor na světě. Jedná se o šestipatrové experimentální zařízení, jehož cílem je odpovědět na otázku, zda lze jadernou fúzi považovat za bezpečný, rozsáhlý a bezemisní zdroj energie.

Největší experimentální fúzní reaktor
Jaderné reaktory, které se dnes běžně používají, jsou založeny na procesu štěpení atomu. Naproti tomu fúzní reaktory, jako je například reaktor otevřený v Naka, využívají proces fúze, který spočívá ve spojení dvou (nebo více) atomových jader. Tato technologie je stále ve velmi raném stádiu vývoje, ale již nyní není nouze o odborníky, kteří v ní vidí potenciální odpověď na rostoucí energetické potřeby lidstva.

Metoda teoreticky umožňuje vyrobit více energie, než se na její výrobu spotřebuje – to je takzvaný svatý grál energie. Důležitým aspektem této technologie je také bezpečnost – ve srovnání s jaderným štěpením vzniká při fúzi mnohem méně radioaktivního odpadu a nehrozí při ní katastrofické havárie, k jaké došlo například ve Fukušimě v roce 2011.

Fúze při teplotě 200 milionů stupňů Celsia
Účelem reaktoru je pokusit se „přimět“ jádra vodíku ke slučování na jeden těžší prvek, konkrétně helium, aby se uvolnila energie ve formě světla a tepla – napodobuje tak procesy uvnitř Slunce. Aby to bylo možné, aktivuje se tokamak, v němž se roztočí plazma zahřáté na 200 milionů stupňů Celsia (pro srovnání, jádro Slunce má teplotu 15 milionů stupňů Celsia).

Popsaný reaktor je výsledkem spolupráce Japonska a Evropské unie. Na projektu se podílí více než 500 vědců a inženýrů a více než 70 společností z Evropy a Japonska. Zahájení provozu zařízení ve městě Naka je označováno za „milník v historii jaderné fúze“, která by se, pokud vše půjde podle plánu, mohla „stát klíčovým prvkem energetického mixu v druhé polovině tohoto století“.

Zdroj: Phys