Výzkumníci naverbovali dobrovolníky, aby otestovali pevnost replik 3500 let starého brnění

Podle nové studie bylo brnění z doby bronzové dostatečně silné, aby ochránilo mykénského vojáka v bitvě před 3 500 lety. Vědci vzali zbroj nalezenou v roce 1960 archeology ve vesnici Dendra, která se nachází nedaleko někdejšího starověkého řeckého města Mykény, a najali 13 vojáků námořní pěchoty řeckých ozbrojených sil, aby otestovali odolnost artefaktu. 13 vojáků bojovalo v jeho replice po dobu 11 hodin.

Archeologové se po desetiletí potýkali s otázkou, zda byla zbroj, která zahrnuje přilbu z kančího klu a oblek složený z bronzových plátů, dostatečně odolná pro boj.

„Od jejího nálezu zůstávala otázka, zda byla zbroj určena čistě pro obřadní účely, nebo pro použití v boji,“ uvedl pro Live Science hlavní autor studie Andreas Flouris, profesor fyziologie na univerzitě v řecké Thessalii, a jeho kolegové. „Dendrická zbroj je považována za jednu z nejstarších kompletních zbrojí z evropské doby bronzové.“

Aby to vědci zjistili, vybavili dobrovolníky replikami zbroje a zbraněmi, včetně kopí a kamenů, a nechali je absolvovat jedenáctihodinovou simulaci války v době bronzové na základě historických zpráv vytržených ze stránek slavného díla řeckého básníka Homéra „Iliada“, epického popisu zhruba posledních 50 dnů trojské války.

„Je zřejmé, že zbroj tohoto typu byla vhodná pro použití v boji, nikoliv jen pro ceremoniál,“ uvedl Flouris a jeho kolegové. „Účinnost a rozmanitost mykénských mečů a kopí je již dlouho známá. Doplnění ‚těžké‘ zbroje bude poskytovat elitním mykénským bojovníkům značné výhody oproti těm, kteří měli štít pouze na obranu nebo lehčí ‚šupinovou‘ zbroj používanou na Blízkém východě.“

Nejen to, ale Mykéňané „patřili v tomto období k nejlépe vybaveným“ vojákům, uvedli vědci.

zdroj: Live Science, studie