Vědecký průlom. Palivo bude možné získat z kovového šrotu

Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) vyvíjejí možnost výroby vodíkového paliva z hliníku. Díky tomuto řešení bude možné nejen získat alternativní zdroj energie, ale také se zbavit kovového šrotu.

Země po celém světě hledají způsoby, jak rychle opustit fosilní paliva, aby zastavily nežádoucí účinky změny klimatu. Jedním z řešení by mohlo být čisté vodíkové palivo, které se používá v mnoha odvětvích.

Problém je, že téměř veškerý vodík se v současnosti vyrábí pomocí procesů založených na fosilních palivech, které dohromady produkují více než 2 % celosvětových emisí skleníkových plynů. Kromě toho se vodík obvykle vyrábí na jednom místě a spotřebovává na jiném, takže jeho použití představuje i logistické problémy.

Vědci z MIT přišli se zajímavým nápadem, který by mohl pomoci tyto problémy vyřešit. Výzkumníci poukazují na reakci hliníku s vodou při pokojové teplotě, při níž vzniká hydroxid hlinitý a uvolňuje se vodík. V přírodních podmínkách k tomu obvykle nedochází, protože hliník snáze reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu hlinitého, který brání jeho reakci s vodou.

Aby reakce proběhla, musí být vrchní vrstva této sloučeniny odstraněna a hliník vhozen do vody. Druhým problémem je, že těžba a výroba čistého hliníku je energeticky náročná a škodlivá pro životní prostředí. Proto je nejlepší použít kovový šrot, který se příležitostně zlikviduje. Hliník používaný ve výrobcích se však často mísí s jinými prvky. Vědci proto vysvětlují, že se nejedná o ideální „výchozí materiál“. Podle jejich názoru se můžeme rozhodnout pro šrot, ale takové řešení vyžaduje důkladný průzkum.

Zároveň tvrdí, že použití reakce hliníku a vody k výrobě vodíku nevede k emisím skleníkových plynů a řeší problém dopravy, protože jej lze použít kdekoli.

Zdroj: MIT