Nedávno zveřejněná studie odhaluje zážitky během resuscitace. Mozky pacientů bývají vědomé i během téměř smrtelných okamžiků

Nový výzkum zveřejněný v Resuscitation Journal přináší další pohled na to, co mohou lidé zažívat, když se dostanou téměř na práh smrti během snahy o resuscitaci.

Odborníci se tradičně domnívali, že mozek utrpí trvalé poškození přibližně deset minut poté, co srdce přestane dodávat kyslík. Tato nová studie však tuto představu zpochybňuje a ukazuje, že mozek může projevovat známky elektrické obnovy i během probíhající resuscitace po této časové prodlevě.

,,Jedná se o první rozsáhlou studii, která naznačuje, že tyto vzpomínky a změny v mozkových vlnách mohou být známkami univerzálních, sdílených prvků takzvaných zážitků téměř zažité smrti.“ uvedl doktor Sam Parnia, autor studie a asociální profesor na katedře medicíny na NYU.

Mozky pacientů bývají vědomé i během téměř smrtelných okamžiků

Studie sledovala 567 lidí, kteří podstoupili resuscitaci po srdeční zástavě v 25 různých nemocnicích, přičemž méně než 10% pacientů přežilo tento proces. Mezi těmi, kteří přežili, čtyři z deseti uváděli vzpomínky nebo vnímání vědomí během svého zážitku téměř zažité smrti. Tyto vzpomínky zahrnovaly od pocitu oddělení se od těla přes pozorování událostí bez bolesti nebo stresu až po smysluplné zhodnocení svých činů a vztahů.

Nálezy studie naznačují, že během srdečního zástavu mohou být dočasně odstraněny inhibiční procesy mozku, což může vést k jedinečným vnímáním nebo vzpomínkám. Evoluční účel tohoto jevu zůstává neznámý, ale nabízí nám pohled na to, co se děje, když je někdo na pokraji smrti.

Portál NBC News uvádí, že kromě toho tato studie významně zpochybňuje názor, že mozek vždy utrpí trvalé poškození, když srdce přestane bít. Důsledky této studie by mohly sahat až k zlepšení metod obnovení srdečního rytmu, prevenci mozkových poranění a dokonce i ovlivnění postupů transplantací.

Zážitky téměř zažité smrti pacientů po srdečním zástavu představují hluboké zkoumání tajemných aspektů vědomí a vnímání během život ohrožujících situací, což přináší cenné poznatky o odolnosti a adaptabilitě lidské mysli během blízkých setkání se smrtí.

Zdroje: NBC News, Resuscitation Journal