Jsme o krok blíže k pochopení lidského vědomí

Výzkum japonských vědců z Tokijské univerzity, publikovaný v časopise Cerebral Cortex, ukazuje význam určitých typů nervových spojení pro identifikaci vědomí. Aby vědci identifikovali oblasti mozku, kde se vědomí vyskytuje, hledali v mozkových neuronových sítích jeden specifický znak vědomí: obousměrné dráhy. Když něco vidíme nebo zažíváme nějaký vjem, náš mozek přijímá informace. Tomu se říká přímý signál, ale příjem takových přímých signálů k vědomí nestačí.