Vědci vytvořili v laboratoři organoid lidské spojivky, která produkuje vlastní slzy

Podle vědců by nový model mohl být použit ke studiu nemocí, které postihují miliony lidí, jako je například zánět spojivek. Replika spojivky je organoid – laboratorně vypěstovaná hmota buněk, která se podobá 3D miniaturním verzím tkání v těle v plné velikosti. Organoidy se obvykle pěstují z kmenových buněk a umožňují vědcům rekonstruovat strukturu a funkci lidských orgánů.

Dosud neexistovaly realistické laboratorní modely lidské spojivky, což omezovalo výzkum v této oblasti, poznamenali vědci, kteří stojí za novým organoidem.

K vytvoření nového modelu autoři shromáždili kmenové buňky ze spojivkové tkáně poskytnuté dárci orgánů a pacienty, kteří podstoupili oční operaci. Pomocí chemických látek zvaných růstové faktory vědci přiměli buňky k vytvoření 3D struktur, které napodobovaly lidskou spojivku.

Tyto organoidy obsahovaly všechny buňky, které se běžně vyskytují ve spojivce, včetně buněk produkujících hlen, jako jsou pohárkové buňky a keratinocyty, které umožňují tkáni vytvářet slzy bohaté na hlen, které chrání a lubrikují povrch oka. Autoři však zjistili, že tyto buňky vylučují také antimikrobiální proteiny, uvádí portál Live Science.

Autoři experimentovali s novými organoidy tak, že do modelů aplikovali zánětlivé chemické látky zvané interleukiny, aby napodobili to, co se děje během alergické reakce. Organoidy začaly produkovat úplně jiné slzy: bylo v nich více hlenu, ale také více antimikrobiálních složek. Nově objevené buňky chomáčků se také v organoidu začaly hojněji vyskytovat, což naznačuje, že mohou ovlivňovat způsob, jakým naše oči reagují na alergie.

Autoři mají v úmyslu model použít k testování nových léků na léčbu onemocnění spojivek, včetně suchého oka, které je způsobeno špatným množstvím nebo kvalitou slz, a růžového oka neboli zánětu vyvolaného infekcí, alergií nebo dráždivými látkami.

zdroj: Live Science