Vědci spěchají se záchranou Pompejí před další přírodní katastrofou

Projekt za mnoho milionů dolarů brzy promění starověké ruiny italských Pompejí v jedno z technologicky nejvyspělejších výzkumných míst na světě. Stane se z něj centrum pro studium klimatických změn.

Pompeje: ze sopky Vesuv stoupá tenký proužek dýmu, nenápadné varování, že tento vulkán je stále aktivní. Několik kilometrů níže ve starověkých ruinách Popejí odborníci v bílých ochranných oblecích a žlutých přilbách instalují senzory. Budou měřit řadu indikátorů, od vlhkosti v kamenných zdech po vibrace způsobené seismickou aktivitou sopky a přenášet tato data do výzkumného týmu v nedalekém Salernu.

Výkopové práce začaly na konci 16. století a byly přerušovány v důsledku přírodních katastrof, válek a rozpočtových krizí. Některé oblasti, které byly vykopány dříve, byly ponechány vystavené živlům a znovu zasypány, když restaurátoři zjistili, že ruiny jsou lépe chráněny pod zemí. Pouze dvě třetiny města Pompeje byly zatím vykopány. 

Podle webu TheDailyBeast, cílem projektu je vyvinout inovativní řešení pro monitorování ruin, využívající pokročilé technologie pro zkoumání podmínek nestability, poškození a křehkosti, které mohou způsobit kolaps.

Použití infračervené technologie umožní přejít od předchozího „snímkového“ sběru dat k ucelenějšímu souboru. Senzory budou napojeny na satelity italské agentury pro výzkum životního prostředí (ISPRA), která v současnosti monitoruje i další aktivní italské sopky, jako je Etna na Sicílii a sopečný ostrov Stromboli, jeden z nejaktivnějších na světě.

Již dnes jsou známa některá znepokojivá data týkající se dopadů změny klimatu na kulturní dědictví, proto přesný monitoring je velmi důležitý.

Zdroj: thedailybeast.com