Písečný výtvor rejnoka nalezený v Jižní Africe, je starý přibližně 130 000 let

Jižní pobřeží Kapského mysu v Jižní Africe nabízí mnoho informací o tom, jak žili naši předkové před 35 000 až 400 000 lety v období pleistocénu. Tato vodítka jsou zachycena v dunách, po kterých se kdysi naši předkové pohybovali a které jsou dnes zpevněné a zachované v hornině zvané eolianit. Socha byla nalezena asi 30 km východně od jeskyně Blombos, která je proslulá svým paleoartem. Výtvor rejnoka, který byl nalezen, je starý přibližně 130 000 let.

Přímé datování exempláře by vyžadovalo vyjmout z něj velký kus, a tím ho poškodit. Datování okolních hornin pomocí opticky stimulované luminiscence však naznačuje, že byl vytvořen v průběhu střední doby kamenné asi před 130 000 lety.

Téměř dokonalý obrys a proporce jsou patrné při porovnání symetrického obrysu exempláře s obrysem modrého rejnoka. Při pohledu na skálu zezadu je patrná další symetrie a také něco, co vypadá jako ocasní pahýl.

Ammoglyfy (obrazce vytvořené předky homininů v písku, které jsou dnes patrné v horninách) jsou totiž známy pouze z jižního pobřeží Kapska, uvádí portál Phys.

zdroj: Phys