Kdo byl nejchytřejší člověk na světě?

Kdo byl nejchytřejším člověkem na světě? Určitě existuje mnoho důstojných uchazečů. Samotné jméno Einstein je dnes synonymem geniality. Jiní mohou navrhnout Stephena Hawkinga. Ti, kdo si cení literatury a hudby, mohou navrhnout Williama Shakespeara nebo Ludwiga van Beethovena. Historici mohou doporučit Benjamina Franklina. Ale podle serveru BigThink to byl Isaac Newton.

Nevídaná genialita Isaaca Newtona

Jaké bylo Newtonovo IQ? To se nedá říct. V 17. století neexistovaly testy IQ, a kdyby existovaly, pan Newton by se jistě neodvážil strávit 90 minut vyplňováním oválů v testu s výběrem odpovědí. Kromě toho by pravděpodobně test ukončil dříve a zbývající čas by strávil opravováním chyb a vymýšlením obtížnějších otázek.

Nikdo nepochybuje o tom, že Isaac Newton byl inteligentní člověk, ale v hojné míře se u něj projevovaly i další dvě výše uvedené vlastnosti: znalosti a kreativita. Newton byl skutečný polymat. Nejenže ovládal fyziku a matematiku, ale byl také teologem. Byl posedlý eschatologií (proroctvím o konci světa) a na základě svého výkladu Bible vypočítal, že Ježíš Kristus se vrátí na Zemi v roce 2060. Jeho oddanost náboženství byla tak velká, že více než polovina jeho publikovaných prací byla věnována teologii.

Dobře se vyznal také v alchymii. Nemějte mu to za zlé. Mnoho velkých vědců jeho doby věřilo, že jakýkoli kov lze přeměnit ve zlato. Alchymistické teorie nebyly hloupé. Například olověná ruda často obsahuje stříbro a stříbrná ruda často zlato, takže myšlenka, že olovo zraje na stříbro a stříbro na zlato, jistě stojí za pobavení. Alchymisté také objevili některé prvky, například fosfor.

Jako mistr mincovny měl Newton za úkol pátrat po padělatelích měny, což dělals pílí a dokonce i zuřivostí. Ve svém neúnavném tažení za spravedlností neprojevoval žádnou lítost. Když známý padělatel William Chaloner napadl Newtonovu osobní integritu, zdvojnásobil své úsilí o jeho dopadení.

Newtonovo pátrání fungovalo. Chaloner byl dopaden a oběšen

I když to všechno bylo působivé, to, co Newtona skutečně odlišuje od ostatních velikánů, byla jeho bezkonkurenční kreativita. Vytvořil několik nástrojů, které předtím prostě nikdy neexistovaly. Například ke studiu zrychlení, změny rychlosti, bylo zapotřebí nástroje přesahujícího základní algebru. Tento nástroj, nazývaný derivace, je nejzákladnější funkcí v kalkulu. V 17. století neexistovala. Vynalezl ji Newton.

Newtonovu vynalézavost asi nejlépe vystihuje epigraf ke Gleickově životopisu, který v roce 1726 napsal manžel jeho neteře: „Zeptal jsem se ho, kde si to nechal vyrobit, a on řekl, že si to vyrobil sám, a když jsem se ho zeptal, kde má nástroje, řekl, že si je vyrobil sám, a se smíchem dodal, že kdybych stál o to, aby mi nástroje a věci vyráběli jiní lidé, nikdy bych nic nevyrobil“.

Vysoká cena za genialitu

Isaac Newton bohužel navzdory své slávě vedl velmi osamělý život. Jeho nesrovnatelná genialita si vyžádala vysokou cenu; jeho samotářská a nespolečenská povaha silně naznačuje, že byl autista, a jeho obsedantní a nepříjemná povaha naznačuje duševní chorobu, možná obsedantně-kompulzivní poruchu.

Historici se shodují, že toho měl hodně. Newton trpěl obrovskými výkyvy a poklesy nálad, což svědčí o bipolární poruše kombinované s psychotickými sklony. Jeho neschopnost navázat kontakt s lidmi by ho mohla zařadit do autistického spektra. Měl také tendenci psát dopisy plné šílených bludů, což podle některých historiků medicíny silně ukazuje na schizofrenii.

Čím více studuji Isaaca Newtona, tím více mě fascinuje. Podle mého názoru genialita předčasně vyspělého chlapce z Woolsthorpu nikdy nebyla a nebude překonána.

Zdroj: bigthink.com