I pavoukům se zdají sny! Kteří pavouci to jsou?

Mohou pavouci snít? Nový objev týkající se skákavých pavouků by mohl zpochybnit některé dosti závažné lidské předpoklady o kognitivních schopnostech členovců, píše o tom web Sciencealert.

Podle studie, která zkoumala pohyby očí a těla skákavých pavouků během spánku, je možné, že tito drobní pavouci nejen odpočívají, ale i sní, což znamená, že vstupují do spánkového stavu podobného spánku rychlých očních pohybů (REM) pozorovanému u lidí a dalších obratlovců.

Doposud se většina studií spánku zaměřovala na obratlovce, nyní je možné ji dále rozšířit. Teprve nedávno byly pozorovány důkazy o REM spánku u bezobratlých živočichů, konkrétně u hlavonožců, jako jsou sépie a chobotnice. To vyvolalo několik opravdu zajímavých otázek: Sní tito tvorové? Kteří další živočichové mají REM spánek? Zodpovězení těchto otázek by nás možná mohlo přivést k odpovědím na ještě zapeklitější hádanky, například proč se REM spánek vyvinul? K čemu slouží?

Pavoučí snění

Nedávno tým vědců zjistil, že druh skákavky Evarcha arcuata zřejmě spí. Za soumraku se tito drobní pavouci zavěšovali na jediné vlákno a v této poloze zůstávali bez hnutí po celou noc. Nebo spíše ne zcela nehybně. Dospělí pavouci, kteří byli pozorováni, vykazovali období zvýšené aktivity. Jejich malé nožičky a např. i bříška sebou škubaly nebo se jim nohy stáčely do obranného postoje, což bylo charakteristické pro záškuby ve fázi spánku REM.

Co se děje uvnitř těl těchto pavoučků během jejich nečinnosti bylo možné sledovat a zaznamenávat pouze u jejich mláďat, jejichž těla jsou zatím průhledná. Týká se to zejména sítnice pavoučků. Velké, černé a průhledné oči skákavek jsou pevně usazeny v jejich malých hlavičkách a nepohybují se, ale jejich sítnice se mohou posouvat. Tento pohyb sítnic se děje právě ve spánku REM. Vědci natáčeli 34 pavoučků tohoto druhu a došli k zajímavým poznatkům. Nejenže jejich videa zachytila pohyb sítnice u dřímajících pavouků, ale tento pohyb sítnice přesně odpovídal záškubům a kroucení jejich nohou!

Záchvaty pohybu sítnice byly pozorovány, stejně jako u jiných živočichů, v intervalech, během nichž byli pavouci v klidu, a po dobu, která byla srovnatelná se spánkem REM u jiných organismů. To podle vědců odpovídá všem předpokladům. „Tato zpráva poskytuje přímý důkaz o stavu podobném REM spánku u suchozemského bezobratlého členovce s jasnými paralelami k REM spánku u suchozemských obratlovců“, napsali ve svém článku vědci zabývající se tímto výzkumem. Dle studie může zahrnovat pavoučí spánek i zrakové sny.

Zdroj: sciencealert.com