Energie z vln by pokryla celkovou spotřebu elektřiny celého lidstva. Toto zařízení financované EU je zcela ponořeno a ukotveno na mořském dně

Energie vln je považována za největší nevyužitý obnovitelný zdroj energie na Zemi. Odhaduje se, že celkový potenciální zdroj energie z vln na celém světě je přibližně 30 000 TWh/rok, což je více než celková spotřeba elektřiny celé lidské populace.

Pokud bychom tuto energii dokázali využít efektivním a udržitelným způsobem, rozhodně by to pomohlo snížit naši závislost na neobnovitelných zdrojích energie, jako jsou fosilní paliva, a přispělo by to k čistší a ekologičtější budoucnosti.

Na rozdíl od některých obnovitelných zdrojů jsou podmínky vln velmi dobře předvídatelné, což může být velkou výhodou pro provozovatele rozvodných sítí, kteří chtějí dopředu předvídat zdroje energie. Očekává se, že s rozšířeným využitím měničů energie z vln bude do roku 2050 zajišťovat až 10 % energie v EU, což významně přispěje ke snížení potřeby záložních generátorů na fosilní paliva, píše portál Inceptivemind.

EU dosahuje pokroku při plnění svých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přičemž cílem je, aby do roku 2030 bylo alespoň 42,5 % energie z obnovitelných zdrojů. Součástí tohoto plánu je také energie z oceánů, přičemž cílem je mít do roku 2030 instalovaný výkon alespoň 1 GW a do roku 2050 40 GW. Pokud bude tohoto cíle dosaženo, bude to stačit na zásobování zhruba 40 milionů domácností energií, což je významný krok směrem k udržitelné budoucnosti.

Finská společnost AW-Energy úspěšně vyvinula technologii WaveRoller, která přeměňuje energii oceánských vln na elektřinu. WaveRoller pracuje v blízkosti pobřeží, kde jsou vlny stálé a silnější. Instaluje se v hloubce 8 až 20 metrů a je z větší části nebo zcela ponořený a ukotvený na mořském dně v závislosti na přílivových a odlivových podmínkách.

Společnost AW-Energy získala podporu z projektu WaveFarm financovaného EU, aby mohla rozšířit výrobu energie z vln na průmyslovou úroveň. Projekt jim pomohl přizpůsobit jednotku WaveRoller a související procesy pro sériovou výrobu a instalaci několika jednotek WaveRoller do soustavy WaveFarm.

Finanční ředitel společnosti AW-Energy, Matthew Pech, uvedl, že WaveRoller může „dodávat elektřinu blíže základnímu zatížení než jiné obnovitelné zdroje a udržet Evropu na špici v oblasti inovativních obnovitelných technologií“.

Společnost AW-Energy má s řešením WaveFarm ambiciózní plány, které by měly EU přinést významný hospodářský prospěch a tvorbu pracovních míst. Realizací projektu WaveFarm chce společnost AW-Energy v příštím desetiletí přinést evropské ekonomice 275 milionů eur (6,8 miliard korun) a vytvořit 500 pracovních míst.

Kromě toho se předpokládá, že nasazení technologie WaveRoller sníží do roku 2030 emise CO2 o 250 000 tun, což přispěje k přechodu na udržitelnou modrou ekonomiku. WaveFarms mohou také přilákat rybí populace, což by mělo prospět místnímu rybářskému průmyslu. V neposlední řadě mohou WaveFarms také přispět k místní výrobě a následně vytvořit další pracovní místa.

Zdroj: Inceptivemind