Československá „Želva“, která byla dílem Škody, u armády neobstála. Zbylé kusy skončily u Wehrmachtu

V meziválečném období patřilo Československo k prosperujícím zbrojovkám. Zajímavé je, že navržená vozidla byla vytvořena jak pro domácí, tak pro zahraniční zakázky. V roce 1924 byla na objednávku československé armády postavena série dvanácti obrněných automobilů Škoda PA-II Zelva, jak píše server Tanks-encyclopedia.com.

Na počátku dvacátých let 20. století potřebovalo obnovené Československo naléhavě moderní výzbroj. Zejména ozbrojené síly potřebovaly nová obrněná vozidla. V reakci na tuto potřebu byl v roce 1923 v závodech Škoda postaven prototyp obrněného vozidla Škoda PA-I. Vozidlo se vyznačovalo dvojím systémem řízení, který umožňoval jízdu vpřed i vzad stejnou rychlostí bez otáčení.

O konstrukci projevila zájem armáda, ale bylo nutné ji vylepšit. V roce 1924 byl proto představen další obrněný vůz s označením PA-II. Vozidlo si zachovalo dvojité řízení svého předchůdce, ale vyznačovalo se neobvyklým tvarem pancíře. Místo šikmých plátů byl pancíř zaoblený a silný 5,5 mm, proto díky aerodynamické pancéřované karoserii si vůz rychle vysloužil přezdívku „želva“, nikdy však oficiálně. Místo toho se používalo armádní označení Obrněný Automobil model 1923 (OA vz. 23).

Pod kapotou se nacházel čtyřválcový benzínový motor Škoda o výkonu 70 koní, který umožňoval maximální rychlost až 70 km/h při hmotnosti vozidla až 7,36 tuny. PA-II byl 6 metrů dlouhý, 2 metry široký a 2,4 metry vysoký. Jeho výzbroj tvořily čtyři kulomety MG 08 umístěné v trupu v kulových závěsech. Posádka čítala pět členů – dva střelce, dva řidiče a velitele.

Bylo postaveno dvanáct exemplářů, které byly předány armádě k testování. Jejich výsledky nebyly uspokojivé, a proto armáda projekt zamítla. Největší nevýhodou byla nízká průchodnost terénem a slabá výzbroj. Vozidla byla vrácena výrobci, který začal hledat kupce. V roce 1927 zakoupila rakouská policie tři z nich a používala je až do anexe Německem. Zbývajících devět vozidel nakonec dostala československá policie, ovšem pouze sedm z nich bylo pancéřovaných – zbylá dvě nepancéřovaná vozidla byla použita pro výcvik řidičů.

V roce 1927 byl testován ještě prototyp obrněného dělostřeleckého vozidla PA-II Delovy. Jeho hlavním rozdílem byl kanón ráže 75 mm místo dvou čelních kulometů, což si vynutilo změnu pancéřové korby. Zvýšení výzbroje si vyžádalo vysokou cenu, a to doslova – kromě vysoké ceny se zvýšila hmotnost na 9400 kg a snížila se rychlost a pohyblivost vozidla. Československá armáda odmítla upravený PA-II používat, takže zůstal jediným prototypem a brzy byl sešrotován.

Po německé okupaci Československa v roce 1939 byly všechny PA-II zabaveny a zařazeny do služby u Wehrmachtu. Nový majitel je používal především jako spojovací vozidla. Všechny byly pravděpodobně zničeny během války.

Zdroj: aviarmor.net, tanks-encyclopedia.com