Byla objevena nejstarší starověká tabulka, která obsahuje i Boží jméno. Jaké jméno to je?

Archeologové objevili malou tabulku se starodávnou variací hebrejského nápisu, o které tvrdí, že odhaluje nejstarší zaznamenané jméno Boha, uvedl web Express.

Během vykopávek objevili vědci tabulku jen o málo větší než je poštovní známka se starověkým textem, který vyzýval Boha, aby proklel člověka, který porušil jeho slovo. Vědci se domnívají, že tabulka je stará 3200 let, což z ní činí nejen nejstarší známý hebrejský text, ale také nejstarší záznam, který obsahuje hebrejské jméno Boha. 40 písmen hebrejského textu na tabulce je o století starší než jakýkoli hebrejský text objevený ve starověkém Izraeli. Archeologové podotýkají, že nápis byl varováním pro ty, kteří neplnili své závazky vyplývající ze smlouvy, která je právně závaznou dohodou uzavřenou mezi Bohem a Izraelity prostřednictvím proroka Mojžíše.

Tým výzkumníků přeložil nápis takto: „Prokletý, prokletý, prokletý je Bohem JHVH.“

JHVH je verze v tetragrammatu (posvátné jméno Boha ve Starém zákoně), v češtině známá jako Jahve nebo Jehova, pro jméno Boha v Hebrejštině.

„Tyto typy amuletů jsou dobře známé v helénistickém a římském období, ale tato vykopaná keramika pochází z doby železné. Logicky destička pochází z jednoho z těchto dřívějších období. I tak mě náš objev nápisu z pozdní doby bronzové ohromil“, poznamenal vedoucí projektu Scott Stripling, archeolog a ředitel vykopávek pro agenturu Sdružení pro biblický výzkum (ABR) se sídlem v USA.

Tým objevil tabulku na výšinách hory Ebal, severně od města Nábulus na západním břehu řeky Jordán, v prosinci 2019. Tabulka se skládá z malého složeného olověného listu, asi 2,5 cm vysokého a 2,5 cm širokého. Vědci objevili tento amulet pomocí procesu mokrého prosévání, což je promývání sedimentů vodou.

Někteří tvrdí, že místo, kde byla tabulka objevena, je také místo, kde biblická postava Jozue, nástupce Mojžíše jako vůdce Izraelitů, obětovala zvířata Bohu. Jiní odborníci se mezitím domnívají, že to místo je obětním oltářem z doby železné, o několik set let později. Chemická analýza tabulky ukazuje, že byla vyrobena z olověného dolu v Řecku, který byl v tomto období aktivní.

Zdroj: express.co.uk