Změna klimatu. Vědci varují: Tyto druhy mohou brzy vyhynout

V historii Země došlo k pěti masovým vymíráním a řada odborníků varuje, že šesté masové vymírání by mohlo být důsledkem lidské činnosti, uvádí Live Science. Někteří odborníci se domnívají, že v důsledku změny klimatu do roku 2050 zmizí velká část známých živočišných a rostlinných druhů, jak píše server Live Science.

Podle Červeného seznamu ohrožených druhů, který vydává Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů, je v současnosti ohroženo vyhynutím přibližně 41 000 živočišných druhů. Mnohé z nich jsou klasifikovány jako kriticky ohrožené. Mezi vysoce ohrožené druhy patří orangutan sumaterský, levhart amurský, slon sumaterský a nosorožec černý.

Změna klimatu a hromadná vymírání

Do kategorie kriticky ohrožený patří mimo jiné druhy, u nichž je extrémně vysoké riziko vyhynutí v důsledku rychlého poklesu populace o 80 až více než 90 % za posledních 10 let (nebo tři generace), přičemž současná velikost populace je menší než 50 jedinců.

Mnohé z těchto druhů jsou tak vážně ohroženy, že by nemusely přežít do roku 2050. Ve volné přírodě žije například 70 levhartů amurských, zatímco sviňucha kalifornská, druh považovaný za nejvzácnějšího mořského savce na světě, má pouze 10 jedinců.

Šesté hromadné vymírání je rozhodně pravděpodobné. „Pokud druhy nevyhynou dokonce globálně, je pravděpodobné, že ty, které se nedokážou přizpůsobit našemu rychle se měnícímu světu, zmenší svůj areál a funkčně vyhynou,“ říká Nic Rawlence, ředitel paleogenetické laboratoře v Otagu a docent na katedře zoologie na univerzitě Otago na Novém Zélandu.

Analýzy vědců nejsou optimistické. Podle některých odborníků by do roku 2050 mohlo vyhynout až 40 % ohrožených druhů zvířat a přibližně 30 % rostlin. Mezivládní panel pro změnu klimatu odhaduje, že pokud průměrná globální teplota dosáhne do roku 2100 předpokládané úrovně, může dojít k poklesu bioty o 20 až 30 %.

Odborníci poukazují na to, že evoluce by musela probíhat 10 000krát rychleji než obvykle, aby se většina druhů dokázala přizpůsobit novým podmínkám a vyhnout se vyhynutí. Do 30 let by také mohlo zmizet až 90 % korálových útesů.

Hromadné vymírání. Můžeme mu zabránit?

Existuje tváří v tvář těmto předpovědím způsob, jak zastavit masové vymírání druhů? Prvním krokem je vyřešení konfliktu mezi krátkodobými politickými zisky a dlouhodobým financováním iniciativ na ochranu přírody.

Mnoho našich ohrožených druhů přežívá jen díky intenzivnímu ochranářskému managementu. Pokud se změní vůle a zdroje vlády a veřejnosti, bude situace zcela jiná, upozorňuje odborník. Je zřejmé, že organizace, výzkumníci a projekty, jejichž posláním je zpomalit nebo dokonce zastavit klimatické změny způsobené lidskou činností, mají velký vliv na zastavení tohoto procesu.

Aby bylo možné zachránit zanechanou biologickou rozmanitost, musíme vědět, jak reagovala na minulé a současné změny klimatu a dopady lidské činnosti, řekl. Stručně řečeno, je zapotřebí dalšího výzkumu a usilovné práce, než bude pozdě.

Zdroj: livescience.com