Změna klimatu možná způsobí zánik zimních olympijských her a obecně všech sportů závislých na sněhu


Podle nové studie univerzity ve Waterloo v kanadském státě Ontario, by se zimní olympijské hry mohli v budoucnu konat jen v japonském Sapporu. Pouze zde totiž bude možné zajistit optimální a bezpečné podmínky pro jejich pořádání. Seznam smysluplných pořadatelů se může změnit pouze za předpokladu, že se podaří radikálním způsobem zastavit produkci skleníkových plynů, uvádí se na webu EuroNews. Ale i to jen s velkým otazníkem.

Mezinárodní tým vědců pod vedením Univerzity ve Waterloo přezkoumal historické klimatické údaje od 20. let minulého století a vytvořil prognózu trendů klimatických změn do konce 21. století.

Odborníci zjistili, že zimní sportovní areály, jako například Svatý Mořic nebo Lillehammer, by do poloviny našeho století nemuseli mít spolehlivé podmínky pro pořádání olympijských her a byly by z portfolia pořadatelů vyřazeny. Výzkum totiž odhalil, že průměrná únorová denní teplota v hostitelských městech se neustále zvyšuje. Z 0,4 °C na hrách konaných ve 20. až 50. letech 20. století na 3,1 °C na hrách v 60. až 90. letech 20. století a 6,3 °C na hrách konaných v 21. století, včetně her v Pekingu, které se uskuteční příští měsíc.

„Pokud budeme pokračovat v trajektorii, kterou máme nyní, skončíme tak, že Sapporo bude do konce století jedinou klimaticky spolehlivou lokalitou,“ řekl Daniel Scott, profesor geografie a environmentálního managementu ve Waterloo. „Už do poloviny století se počet spolehlivých lokalit, přinejmenším z těch 21 hostitelských, které jsme měli v minulosti, významně sníží“, dodává vědec.

Kolébkou zimních olympijských her je Evropa, která hostila více než polovinu zimních her, včetně prvních ve francouzském Chamonix v roce 1924. I alpské oblasti Evropy však pocítily dopady klimatických změn. Zprávou, vyplývající ze studie pro Mezinárodní olympijský výbor (MOV) je, že v budoucnu se bude muset výběr míst pro konání zimních OH zužovat na stále vyšší a vyšší nadmořské výšky.

„Změna klimatu mění geografii zimních olympijských her a bohužel připraví o pořadatelství některá města, která jsou zimními sporty proslulá“ řekl Robert Steiger z univerzity v rakouském Innsbrucku. „Předpokládá se, že většina pořadatelských míst v Evropě bude již v roce 2050 takzvaně mimo hru. A to i v případě nízkoemisní budoucnosti“, doplňuje Steiger.

Server emeraldreview.com se také zmiňuje o potížích spojených se zvyšující se teplotou na horách. Výzkum Americké geofyzikální unie ukazuje, že se na západě USA množství přírodního sněhu snížilo od počátku 80. let minulého století o 41 % a sněhová sezóna se zkrátila o více než měsíc.

Je řešením umělý sníh?

Na celém světě využívá umělý sníh více než 60 % sjezdovek. Umělý sníh se vyrábí pumpováním vody a tlakového vzduchu do sněžných děl. Lyžařské areály spotřebují na výrobu sněhu miliony a miliony litrů vody. Voda se čerpá z okolních vodních ploch, což způsobuje, že hladina jezer a potoků nebezpečně klesá a ohrožuje ryby a další volně žijící živočichy.

Aby se tomu zabránilo, zavedl například americký stát Vermont normu, která stanoví, že voda pro zasněžování nesmí být odebírána z přírodních vodních útvarů, pokud je v těchto tocích střední průtok průměrný nebo nižší. Dodržování těchto norem bude pro lyžařské hory s postupující změnou klimatu stále obtížnější.

Stroje na výrobu umělého sněhu také spotřebovávají velké množství energie, tradičně z fosilních paliv. Odborníci odhadují, že od října do ledna se v lyžařských střediscích spotřebuje 67 % elektrické energie na výrobu sněhu. Vzniká uzavřený kruh. Změna klimatu nutí lyžařská střediska vyrábět více sněhu za použití fosilních paliv, čímž se do atmosféry dostává více CO2. Tím si ovšem střediska podřezávají větev sami pod sebou, protože napomáhají globálnímu oteplování.

Existuje sice řešení v podobě obnovitelných zdrojů, ale ty zatím nejsou schopny vyprodukovat potřebné množství energie. Dalším problémem je kvalita sněhu. Přestože sjezdovky dělají, co mohou, aby svým zákazníkům zajistily optimální sněhové podmínky výrobou umělého sněhu, lyžaři si všímají rozdílu v kvalitě a rozhodují se nelyžovat. Úbytek zájemců o lyžování je znatelný po celém světě, což má za následek, že střediska se jednoduše řečeno neuživí.

Jaká je budoucnost zimních olympijských her a obecně všech sportů závislých na sněhu je tedy ve hvězdách. Kdo ví? Budou-li klimatické změny pokračovat ve své dosavadní trajektorii, možná zimní olympijské hry docela zaniknou a v zimních měsících se budou konat ty letní, poněvadž vysoké teploty v letním období budou pro sportovce nesnesitelné.

Zdroj: euronews.com; emeraldreview.com