V Egyptě byly objeveny rané biblické texty

Egyptský průzkumník Robert Curzon byl ohromen objevem pokladnice raných biblických textů ukrytých uvnitř starověkého kláštera, informoval web Express.

Egypt je nejvíce známý pro svou kýženou starověkou historii, nepřetržitou civilizaci, která žila na březích řeky Nilu po tisíce let. Mnohé z nálezů, které archeologové a egyptologové v této oblasti učinili, sestávají převážně z věcí, jako jsou velké sochy faraonů a mumifikované ostatky faraonů. V 19. století se však Robert Curzon, anglický cestovatel a aristokrat, vydal na cestu do severoafrického národa, aby nehledal starověký Egypt, ale starověké křesťanství.

Díky znalosti dějin křesťanství tedy Curzon věděl, že Egypt vlastnil některé z nejstarších klášterů náboženství a potažmo i některé z jeho nejstarších textů.

„Mniši, kteří odešli do pouště, aby žili v samotě, se spojili v soběstačných komunitách a ty se tak staly prvními kláštery“, řekl doktor a archeolog Jeff Rose.

Jedním z nejstarších klášterů v Egyptě a na světě je syrský klášter 144 km západně od Káhiry. V roce 1834 trvalo Curzonovi téměř dva dny, než se k němu dostal lodí a na velbloudu, dnes je to na motorce méně než dvě hodiny cesty. Klášter byl založen v šestém století našeho letopočtu a byl známý svými nástěnnými malbami v knihovně vzácných rukopisů. Když Curzon navštívil knihovnu, našel toto místo v naprostém nepořádku s rukopisy poházenými po podlaze. Mnoho knih bylo spáleno chudobou postiženými Egypťany, kteří se zoufale snažili udržet teplo. Některé texty však byly chráněny a drženy pod zámkem.

Curzon si byl jistý, že tomu tak je, a říká se, že jednoho slepého mnicha obdaroval alkoholem a přemluvil ho, aby ho zavedl do tajné knihovny v hlubinách kláštera a ten mu vyhověl. Angličan se brzy ocitl obklopen starověkými biblickými texty. Uvnitř místnosti našel Curzon poklad, zaprášené stránky některých z nejstarších existujících biblických textů. Našel plně svázané křesťanské rukopisy a také několik úryvků evangelia, všechny napsané ve starověké syrštině, v jazyce podobném tomu, jakým by mluvil Ježíš. Texty pocházejí ze čtvrtého století našeho letopočtu. Curzon také narazil na překvapení, byl to biblický text „Skutky Petra a Pavla“, který nebyl předtím nikdy zahrnut do Bible. V té době se vedly otázky, proč byl tento křesťanský text vynechán.

Zdroj: express.co.uk