USA jako první na světě vytvořily zcela tichou jadernou ponorku. Pro radary bude neviditelná

Ponorky amerického námořnictva budou vybaveny magnetohydrodynamickým pohonem, který jim umožní zcela tichý pohyb pod vodou.

Americké námořnictvo zmodernizovalo ponorku typu Virginia USS Montana, přičemž místo klasické vrtule nainstalovalo magneto-hydrodynamický pohon (MHD), který při provozu nevydává žádný hluk. V podmínkách námořní války, kde jsou moderní palubní akustické senzory schopny detekovat nepřátelské plavidlo na vzdálenost stovek kilometrů, nový tichý motor učiní ponorku neviditelnou.

Ponorka s unikátním pohonným systémem bude testována na řece Penobscot v Maine v USA. Toto místo nebylo vybráno náhodou -: uzavřená nádrž neumožní jiným zemím, zejména Rusku a Číně, sledovat výsledky testů a zaznamenávat charakteristický zvuk motoru.

Magnetodynamický motor, který vyvíjí agentura DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) v rámci programu PUMP, byl poprvé představen v roce 2023. Jeho princip fungování je založen na využití supravodivých magnetů, které vytvářejí magnetické pole, jenž pohybuje „pracovní kapalinou“ – vodou – v jednom směru, a vytváří tak tah. Magnetohydrodynamický pohon nemá žádné pohyblivé části a nevytváří ve vodním prostředí efekt kavitace a je tedy zcela tichý. Díky tomu je ponorku obtížné odhalit pasivním sonarem.

V praxi to znamená, že odhalení takové ponorky bude velmi obtížné a v některých případech téměř nemožné. Jednou z nevýhod této technologie je její relativně nízký tah ve srovnání s analogickými technologiemi. Pro správnou funkci musí mít takový motor silný zdroj energie, ale tento problém by mohla vyřešit jaderná elektrárna ponorky třídy Virginia.

Zdroj: Armyinform