Solární panely produkují poživatelné řasy i energii. Potraviny i energii získáte ze slunce

Solární panely jsou běžně spojovány s fotovoltaikou, ale mohou být konstruovány zcela odlišně. Nahrazením křemíkových článků nádržemi na pěstování řas vzniká řešení, které podle potřeby vyrábí potraviny i energii.

Toto řešení vyzkoušel Cody Reeder, americký popularizátor vědy, který provozuje kanál Cody’sLab na YouTube, informoval portál sparkchronicles.com. Rozhodl se postavit instalaci připomínající fotovoltaický panel. Místo vrstvy s křemíkovými články do ní nainstaloval malé nádrže: miniaturní farmu na řasy, která funguje automaticky.

Proč řasy? Řasy jsou velmi cennou potravinou, která se řadí mezi tzv. superpotraviny. Jsou označovány za potravinu budoucnosti, která by mohla vyřešit problémy se zásobováním potravinami na Zemi a zároveň se díky snadnému pěstování stát potravou pro kolonisty na bližších či vzdálenějších planetách.

Řasy mohou být také palivem budoucnosti – jako spalitelná biomasa i jako surovina pro výrobu ekologických paliv v podobě biovodíku, bionafty nebo biometanu. V jejich případě je rozhodující snadnost a účinnost kultivace – řasy rostoucí ve vodě se rychle množí a ke svému růstu potřebují oxid uhličitý, dusík a minerální soli. A světlo.

Paliva a potraviny budoucnosti
Codyho instalace, která je přibližně o polovinu menší než typický fotovoltaický panel, dokáže pokrýt asi 2 % denního kalorického příjmu člověka. Možná se to nezdá mnoho, ale uvědomte si, že 50 takových panelů může každý den nasytit jednoho člověka.

Když to srovnáme s plochou plodin nebo infrastrukturou potřebnou pro výrobu tradičních potravin, nezdá se plocha, kterou zabírají panely produkující řasy, tak velká. Zvláště když si uvědomíme, že domácí zařízení není alternativou k zeleninovému záhonu, ale ilustrací toho, jak by mohla vypadat produkce potravin na jiné planetě.

Codyho zkušenosti dokonale ilustrují, že zelená energie není jen o fotovoltaických střechách a větrných elektrárnách. Řasy, levná a snadno produkovatelná biomasa, by mohly být odpovědí na potřeby výroby energie i potravin.

Zdroj: sparkchronicles.com