Solární panely produkují poživatelné řasy i energii. Potraviny i energii získáte ze slunce

í panely jsou běžně spojovány s fotovoltaikou, ale mohou být konstruovány zcela odlišně. Nahrazením křemíkových článků nádržemi na pěstování řas vzniká řešení, které podle potřeby vyrábí potraviny i energii.