První loď bez posádky poháněná elektřinou vyplouvá na první plavbu

První autonomní, plně elektrická loď na světě se brzy vydá na svou první plavbu. Yara Birkeland bude plout mezi Heroyou a Brevikem.

Podle mnoha odborníků roboti během několika let připraví o práci desítky milionů lidí. Navzdory zdání se jedná o velmi reálný scénář, který se skutečně odehrává přímo před našima očima. Vzniká stále více strojů, které mají nahradit člověka, a největší hrozbu představují autonomní vozidla.

První autonomní loď Yara Birkeland
Tato technologie se neomezuje pouze na osobní nebo nákladní automobily. Lze ji použít i ve vlacích, letadlech a dokonce i na nákladních lodích. To znamená, že tisíce řidičů, kurýrů, kapitánů letadel nebo lodí se brzy stanou nadbytečnými.

A že se nejedná o vzdálenou budoucnost, dokládá oznámení první plavby nejnovější lodi Yara Birkeland, kterou postavila společnost Yara International. Jedná se o první autonomní a plně elektrické plavidlo na světě, které vypluje ještě letos. Loď bude plout mezi dvěma norskými městy, z Heroyi do Breviku. Během plavby budou chování plavidla sledovat pouze tři dálková řídicí centra.

Společnost Yara vyvinula koncept autonomního plavidla v roce 2017 a první plavba byla naplánována na rok 2020. Tyto plány však překazila pandemie, která výrazně zpozdila odjezd z přístavu.

Yara Birkeland není rychlé plavidlo, protože dosahuje rychlosti pouhých 13 uzlů (cca 24 Km), kterou zajišťují dva pohonné systémy o výkonu 900 kW. Pro srovnání, standardní kontejnerová loď může vyvinout rychlost 16-25 uzlů. Energii pro jejich napájení však dodává baterie o kapacitě 7 MWh, jejíž dobíjení nějakou dobu potrvá. Na palubě může být v jednom okamžiku maximálně 103 kontejnerů.

7 MWh baterie pro napájení lodi
Konstruktéři lodi doufají, že jejich výtvor sníží emise CO2. Podle odhadů by lo´d Yara Birkeland nahradila přibližně 40 000 jízd kamionů ročně. Loď by také mohla snížit dopravní zácpy na pevnině, nehledě na to, že by lidem nehrozilo nebezpečí. Bylo by to však na úkor mnoha pracovních míst.

Bude jistě trvat dlouho, než se takové lodě stanou běžnou záležitostí.

Zdroj: Engaged.com, Yara