Používáte opakovaně použitelné plastové lahve? Vědci nemají dobré zprávy

Výzkumníci z Kodaňské univerzity se zabývali plastovými lahvemi pro opakované použití. Zjistili, že voda z kohoutku, která je v nich uložena, obsahuje několik set různých chemických látek, z nichž některé mohou být potenciálně zdraví škodlivé, píší na svém webu.

Během studie vědci nalévali obyčejnou vodu z kohoutku do nových a použitých lahví. Poté je v nich nechali 24 hodin. Některé z použitých lahví byly předtím umyty v myčce nádobí a důkladně opláchnuty tekoucí vodou. Výsledky studie byly překvapivé, protože odborníci našli v plastových lahvích více než 400 různých chemických látek a v čisticích prostředcích, které se dávají do myček nádobí.

Vědci zkoumali plastové lahve
Velkou část látek se nepodařilo identifikovat, ale mezi identifikované látky patřily fotoiniciátory, které mohou být endokrinními disruptory a karcinogeny, změkčovadla plastů, antioxidanty a uvolňovací činidla používaná při výrobě plastů a diethyltoluamid (DEET), běžně známý jako účinná látka ve spreji proti komárům.

!Překvapilo nás, jak velké množství chemických látek jsme ve vodě po 24 hodinách v lahvích našli. Ve vodě byly nalezeny stovky látek – včetně látek, které dosud nebyly v plastech nalezeny, a látek potenciálně škodlivých pro zdraví. Po cyklu myčky jich bylo několik tisíc,“ upozornil profesor Kodaňské univerzity Jan H. Christensen v tiskové zprávě, kterou univerzita poskytla.

Problém obrovského množství chemikálií se netýká pouze použitých lahví. Analýzy ukázaly, že i nové láhve umyté v myčce a opláchnuté pod tekoucí vodou obsahovaly přibližně 500 chemických látek, z nichž více než 100 pocházelo ze samotného plastu. Vědci se domnívají, že výrobci lahví některé z nich přidávají záměrně. Ostatní mohou být vedlejším účinkem výrobního procesu nebo mohou vznikat při používání lahví.

„Studie ukazuje, jak málo víme o chemických látkách, které se uvolňují z výrobků, s nimiž přicházejí do styku naše potraviny a nápoje. Obecným problémem je, že předpisy týkající se měření při výrobě jsou velmi laxní. Naštěstí se v Dánsku i na mezinárodní úrovni hledají způsoby, jak tuto oblast lépe regulovat,“ zdůraznil Jan H. Christensen.

Podle odborníků studie ukazuje, že jsou zapotřebí nové předpisy pro výrobu plastových lahví. Kromě toho by stávajícímu problému měli věnovat větší pozornost samotní výrobci. Je také třeba provést další studie, aby se zjistilo, zda je voda uchovávaná v plastových lahvích pro opakované použití škodlivá pro lidské zdraví.

Zdroj: news.ku.dk