Odpadky přeměněné na letecké palivo by mohly každý rok nahradit téměř čtvrtinu leteckého paliva na bázi ropy

V národním leteckém průmyslu se každoročně spotřebuje přibližně 22 miliard galonů leteckého paliva, které vyprodukuje přibližně 1 miliardu tun oxidu uhličitého, což představuje 3 % světových emisí oxidu uhličitého. Z tohoto důvodu se výzkumní pracovníci i politici dívají na letectví jako na odvětví, které nabízí mnoho příležitostí ke snížení emisí.

Opětovné využití odpadu společnosti a jeho přeměna na udržitelné letecké palivo (SAF)

V novém dokumentu tým výzkumníků z Pacific Northwest National Laboratory v USA při ministerstvu energetiky zjistil, že pokud by se dnes v blízkosti hlavních dopravních uzlů postavily rafinerie na výrobu paliva z odpadu, mohly by Spojené státy každoročně vyrobit 3-5 miliard galonů SAF z odpadu. Tyto galony by mohly nahradit 15-25 % ročních dodávek leteckého paliva.

Odpady produkované moderní společností, jako jsou odpadky z domácností, zbytky jídla, kaly z čistíren odpadních vod nebo nevyužitá rostlinná hmota ze zemědělství, – obsahují stejné organické molekuly jako ropa, která se nachází hluboko pod zemským povrchem. Ropa vzniká miliony let, kdy intenzivní teplo a tlak chemicky mění prastaré řasy a drobné mořské organismy. Vědci dnes vyvinuli technologii, která tyto miliony let zkracuje na pouhé hodiny a produkuje „biosurovou“ ropu, kterou lze následně rafinovat na pohonné hmoty pro dieselové vozy nebo letadla, uvádí portál Techxplore.

Vědci však stále zkoumají, jak by bylo možné tuto technologii rozšířit a zachovat její nákladovou efektivitu. Jednou z překážek výroby významného množství SAF je samotná nabídka odpadu, tzv. suroviny. Ve Spojených státech je odpadu dostatek.

Výzkumníci se zaměřili na dvě třídy odpadu – mokrý odpad, který zahrnuje kaly z čistíren odpadních vod nebo hnůj z farem, a suchý odpad, včetně zbytků jídla, dřeva, papíru, odpadu ze zahrad, plastů a dalšího materiálu, který se obvykle vyhazuje do odpadků. Celkově výzkumníci zjistili, že rafinérie SAF na bázi odpadu až na 100 místech po celých Spojených státech by mohly být postaveny v dostatečné blízkosti letišť, aby mohly vyrábět a přepravovat 3-5 miliard galonů SAF ročně, což by snížilo uhlíkovou náročnost leteckého průmyslu o 10-18 %.

zdroj: Techxplore