Ledovce tají rekordním tempem. V jedné oblasti je to obzvláště extrémní

Vědci se rozhodli zjistit, kolik hmoty v posledních desetiletích ztratily ledovce nespojené s grónským ledovým příkrovem. Závěry, ke kterým dospěli, jsou přinejmenším znepokojivé.

Situace je obzvláště špatná v Grónsku, kde je rychlost tání ledu nejvyšší a stále se zvyšuje. Právě tam je nárůst teploty nejmarkantnější, protože průměrné naměřené hodnoty rostou mnohem více než ve zbytku světa. Špatné zprávy přinesla mezinárodní spolupráce, v jejímž rámci se vědci zaměřili na menší ledovce, které nejsou spojeny s grónským ledovým příkrovem, jak píše server Essoar.

Izolované ledovce a oblast obzvláště zranitelná vůči rostoucím teplotám

Tyto malé oblasti, ačkoli tvoří asi čtyři procenta plochy Grónska pokryté ledem, se podílejí až 11 procenty na celkovém úbytku ledu na tomto autonomním území. Jinými slovy, navzdory své malé velikosti tyto ledovce měřitelně přispívají ke kolísání klimatu a zvyšování hladiny moří a oceánů na celém světě.

Situace je skutečně znepokojivá, protože tání ledovců na okraji Grónska se v posledních dvou desetiletích výrazně zrychlilo. Od října 2018 do prosince 2021 roztálo v průměru 42,3 gigatun ledu ročně. Takový údaj sice o ničem nevypovídá, ale stačí jej porovnat s obdobím od února 2003 do října 2009, aby bylo zřejmé, že tehdy tálo přibližně 27,2 gigatun ledu ročně. I když tyto izolované ledovce nejsou součástí grónského ledového příkrovu, musí být zahrnuty do celkového rozpočtu tání. Teprve pak budou vědci schopni odhadnout, jak rychle stoupá celosvětová hladina vody.

Výrazné zvýšení rychlosti tání ledu

„Překvapilo nás, jak moc se v posledních letech zrychlilo tání ledovců na dalekém severu Grónska, což je další ukazatel dramatických změn v celé Arktidě,“ řekl Jonathan Bamber z Bristolské univerzity.

Pokud jde o grónské ledovce nesouvisející se zbytkem tamního ledového příkrovu, evidujeme nejméně 20 300 takových ledovců, jejichž plocha přesahuje 0,05 km2. Jsou roztroušeny na různých místech a vyznačují se celou škálou tvarů a velikostí. Každý z nich má samozřejmě svou vlastní hmotnostní bilanci, tj. poměr mezi táním v létě a sněžením v zimě. Když tání začne převyšovat srážky, celková hmotnostní bilance ledovce se sníží.

Zatímco grónský ledový příkrov je poměrně dobře znám, tyto poněkud izolované ledovce představují pro vědu mnohem větší záhadu. Více informací o této problematice je k dispozici v článku publikovaném v časopise Geophysical Research Letters.

Zdroj: agupubs.onlinelibrary.wiley.com, essoar.org