Je Zemské jádro pevné nebo tekuté? Vědci dospěli k novému objevu

Vědci byli ohromeni ohromujícím objevem poté, co studie ukázala, že zemské jádro se nachází v mimořádně vzácném „superiontovém“ stavu, informoval web Express.

To znamená, že vnitřní jádro Modré planety má zvláštní složení prvků, které ho činí pevným i kapalným zároveň. Jádro je 1 220 km dlouhá koule pohřbená hluboko pod zemskou kůrou. Předpokládalo se, že vnitřní jádro je pevné a skládá se převážně ze železa, které zajišťuje magnetické pole, jež chrání Zemi před slunečním zářením. Nový výzkum však ukázal, že směs vodíku, kyslíku a uhlíku není ani pevná, ani kapalná.

Jedná se o tzv. superionizovaný stav, což je další stav hmoty podobný pevné látce, kapalině nebo plynu, ale se zvláštními odlišnostmi. Studie vědců z ústavu geochemie Čínské akademie věd (IGCAS) byla publikována v časopise Nature. „V současné době je v laboratoři k dispozici více než 200 vzorků chemických látek. Zjistili jsme, že vodík, kyslík a uhlík v hexagonálním těsně zabaleném železe se v podmínkách vnitřního jádra transformují do superiontového stavu a vykazují vysoké koeficienty difuze jako kapalina. To naznačuje, že vnitřní jádro může být spíše v superiontovém, než v normálním pevném stavu.“ uvádí se ve výzkumné zprávě.

Tým to zjistil pomocí počítačových simulací, které zkoumaly, jak se seismické vlny mohou šířit určitými kombinacemi prvků. Měřením těchto obrovských vibrací jsou vědci schopni rekonstruovat procesy probíhající hluboko uvnitř naší planety. Zapojili také teorii kvantové mechaniky, která jim pomohla vysvětlit, jak atomy a částice reagují na mikroskopické úrovni. Podařilo se jim vytvořit simulace, které kopírovaly intenzivní úroveň tlaku a vysoké teploty v jádře. Zjistili, že atomy železa jsou „pevné“, ale molekuly uhlíku, vodíku a kyslíku vytvářejí prvek podobný kapalině. To znamená, že slitiny přešly do superiontového stavu.

Tuhnutí železa na hranici vnitřního jádra nemění pohyblivost těchto lehkých prvků a konvekce lehkých prvků je ve vnitřním jádře kontinuální. Tato zjištění nyní mohou zcela změnit naše chápání procesů, které se týkají zemského jádra. Podle autorů mezi ně patří zemětřesení, vulkanismus a magnetické pole Země.

Tento objev také navazuje na dřívější studii, která zjistila, že zemské jádro se skládá nejen ze železa. Shodli se však na tom, že o vnitřním jádru Země, které údajně nabíjí a stabilizuje naše magnetické pole, geologické silové pole, jež nás chrání před škodlivým zářením, toho stále víme málo. Podle některých teorií se vnitřní jádro ve skutečnosti otáčí stejnou rychlostí jako zbytek planety.

Zdroj: express.co.uk