Fukušima dostala zelenou. Voda z elektrárny bude odtékat do Tichého oceánu. Bude oceán znečištěn?

Japonské regulační orgány daly jaderné elektrárně Fukušima zelenou, aby v roce 2023 vypustila do Tichého oceánu téměř 1,4 milionu litrů vyčištěné vody, informovala agentura Associated Press. Voda je odfiltrována od škodlivých radionuklidů neboli radioaktivních izotopů, ale stále obsahuje tritium potenciálně nebezpečné pro životní prostředí, píše server Futurism.

Japonské úřady si již několik let lámou hlavu nad tím, jak naložit s vodou z jaderné elektrárny Fukušima Daiči. Zařízení bylo poškozeno při tsunami a zemětřesení v roce 2011 a od té doby denně uniká téměř 100 tun podzemní vody do suterénu poškozeného reaktoru, kde se mísí s vysoce radioaktivním odpadem.

Zelená pro Fukušimu

Po vyčištění se voda přečerpává do speciálních nádrží, jejichž kapacita je však omezená a skladovacích prostor v jaderné elektrárně ubývá. Provozovatel elektrárny, společnost Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Tepco) – odhaduje, že všechny dostupné nádrže budou plné do poloviny roku 2022. Zřejmě bylo dosaženo bodu zlomu, protože Japonsko povolilo vypouštění vyčištěné vody do Tichého oceánu. K tomu dojde pravděpodobně na jaře 2023.

Tato myšlenka stále vyvolává mnoho kontroverzí a obav o životní prostředí. Elektrárna má systém ALPS, který provozuje společnost Tepco a který odstraňuje škodlivé radionuklidy neboli radioaktivní izotopy. Nedokáže však odstranit tritium. Tritium je radioaktivní izotop vodíku, který jaderné elektrárny běžně ředí a vypouštějí s vodou do oceánu.

Japonsko rovněž oznámilo, že tritium z Fukušimy bude před vypuštěním do Tichého oceánu zředěno na téměř jednu čtyřicetinu maximální koncentrace stanovené národními normami a že množství tritia uvolněného s vodou by nemělo překročit 22 bilionů becquerelů za rok. V této formě je údajně neškodný pro člověka i životní prostředí. Vědci tvrdí, že účinky dlouhodobé expozice nízkými dávkami na životní prostředí a člověka nejsou známy a že tritium může mít na člověka větší vliv, pokud je konzumováno v rybách než ve vodě.

Společnost Tepco plánuje vodu filtrovat a poté ji převážet do nádrží v zařízení na moři, kde bude dále ředěna mořskou vodou. Voda bude následně dopravována podmořským tunelem a vypouštěna asi 1 km od elektrárny, aby byla zajištěna bezpečnost a minimalizován dopad na místní rybolov a životní prostředí.

Zdroj: futurism.com