Elektromagnetická zbraň. Kdy se objeví na moderním bojišti?

Elektromagnetická zbraň využívá elektromagnetickou energii k poškození zařízení, nebo k vyvolání nepříjemných podnětů u lidí, jako je intenzívní horko nebo bolest. Zbraně využívající elektromagnetickou energii obvykle nejsou určeny k zabíjení, ale k paralyzování nepřítele, nebo ke snížení jeho bojové morálky. V ideálním případě by měly přimět nepřátelské vojáky ke kapitulaci.

Možnosti vojenského využití

Mezi potenciální vojenské využití elektromagnetické zbraně patří zabránění neidentifikovaným osobám, které mohou nebo nemusí být nepřítelem, aby se nadále přibližovaly k vojákům jedné z bojujících stran. Záměrem je, aby nevinní civilisté nebyli zbytečně zabíjení, v důsledku tragických omylů bojujících vojáků. K tomu také může být využita elektromagnetická zbraň. Ačkoli mnoho takových zbraní existuje pouze ve sci-fi, zbraně s řízenou energií, jako je Active Denial System (ADS), který zahřívá povrch kůže, Pulsed Energy Projectile (PEP) a pokročilý taktický laser (ATL) jsou vyvíjeny pro možné budoucí použití, jak uvádí web All the Sience.

Experimentální mikrovlnná zbraň ADS

Zatímco zbraně s elektromagnetickým zářením budou většině lidí připadat povědomé díky existenci laserů, phaserů a paprskových děl ve sci-fi knihách a filmech, ve skutečnosti existuje jen několik příkladů reálných zbraní tohoto typu. Elektromagnetická zbraň je jednou z řady nesmrtících typů zbraní, které jsou vyvíjeny americkou armádou, a mohou využívat rádiové vlny, případně nízkoenergetické nebo vysokoenergetické lasery. To, co je známé jako Active Denial System, je elektromagnetická zbraň, která je na nejvyšším stupni vývoje, a která byla zvažována pro použití v Afghánistánu. ADS využívá elektromagnetické záření k zahřívání lidského těla (nepřítele) způsobem, který je podobný mikrovlnné troubě, i když používá spíše milimetrové vlny než mikrovlny, jak píše web Military Aerospace.

Pulzní energetický projektil

Další elektromagnetická zbraň ve vývoji, projekt PEP (pulzní energetický projektil), používá laserové pulsy k vytvoření výboje, který má za následek bolest a paralýzu. K šoku dochází, když elektromagnetický puls zasáhne živý cíl, například osobu. Předpokládá se, že tento typ zbraně by mohl být použit k rozhánění davů, ale existují obavy z neznámých dlouhodobých účinků a také z rizika, že by PEP mohla být použita k mučení válečných zajatců, nebo politických vězňů.

Podobný typ elektromagnetické zbraně, Advanced Tactical Laser (ATL), je navržen pro připevnění k letadlu. Je sporné, zda je ATL skutečně nesmrtící zbraní, protože je prokazatelně schopný usmrtit člověka.

Zdroj: Redakce, Military Aerospace, All the Science