Dekarbonizační zařízení přeměňuje 78 % emisí z komínů nákladních lodí na vápenec

Pozoruhodný pilotní projekt instalovaný na kontejnerové lodi o délce 240 metrů prokázal, že je možné zachytit nejméně 78 % emisí z komínů nákladních lodí a přeměnit CO2 na vápencové oblázky, které lze vyložit a prodat.

Londýnský startup Seabound, financovaný grantem od britské vlády, navázal spolupráci s globální přepravní společností Lomar a nainstaloval zařízení na zachycování oxidu uhličitého na jednu z jejích starších lodí se špinavými palivy, loď střední velikosti schopnou přepravit více než 3 200 kontejnerů, píše portál NewAtlas.

Samotný malý prototyp systému Seabound se vejde do několika přepravních kontejnerů a na palubě lodi zabere jen velmi málo místa. Je navržen jako dodatečná instalace, která se připojuje k výfuku lodi a zachycuje emise oxidu uhličitého a síry ze špinavé lodní nafty při jejím spalování.

Výfukové plyny jsou protlačovány přes hromadu oblázků oxidu vápenatého – známého také jako pálené vápno, což je relativně levný a hojný materiál používaný ve stavebnictví, zemědělství a dalších oblastech po celém světě. Oxid uhličitý při pokojových teplotách snadno reaguje s páleným vápnem za vzniku uhličitanu vápenatého neboli vápence – tyto oblázky tedy bezpečně vážou a zachycují oxid uhličitý.

Zachycováním emisí z komínů a jejich ukládáním do oblázků tento systém využívá levnou komoditu a přeměňuje ji na cennější, čímž nabízí zdroj příjmů, který by mohl pomoci kompenzovat kapitálové a provozní náklady na provoz systému.

Během několika měsíců na palubě kontejnerové lodi provedl tým Seabound řadu testů, při nichž postupně zvyšoval míru zachycování emisí, až dosáhl 78% účinnosti zachycování uhlíku a více než 90% účinnosti zachycování síry – tým však tvrdí, že systém bude nakonec schopen zachytit až 95 % emisí v nejúčinnější podobě.

„Náš pilotní projekt ukazuje, že můžeme jednoduše a nákladově efektivně zachytávat emise uhlíku přímo na palubách lodí, uvedla v tiskové zprávě Alisha Fredrikssonová, generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti Seabound. „Tento průlomový objev dokazuje, že lodní průmysl nemusí čekat na nová paliva nebo řešení, která v budoucnu sníží jeho emise – se zachycováním uhlíku ze stávající flotily můžeme začít již dnes.“

Zdroj: NewAtlas