Archeology ohromila „mystická“ britská jeskyně plná mumifikovaných lidských kostí

Archeologové byli ohromeni, když ve Skotsku narazili na jeskyni plnou lidských kostí, uvedl britský webExpress.

Britské ostrovy mají jedno z nejdrsnějších pobřeží na světě, jehož velká část zůstala izolována od země. Pobřeží zdobí mnoho, téměř neproniknutelných a spletitých jeskynních komplexů, z nichž některé byly obývány pravěkými lidmi již před tisíciletími. Podél severovýchodního pobřeží Skotska se severně od města Inverness rozkládá jeskynní komplex Covesea Caves. Patří k nejnepřístupnějším jeskyním v zemi a badatelé se k nim musí prodírat nebezpečnými skalními stěnami a pohybovat se po kluzkých mechových půdách.

Jak už název napovídá, vědci v jeskyni našli důkazy o mumifikaci, i když je tento proces je obvykle spojován s Egyptem. Kosti byly unikátní a nepodobaly se ničemu, co se kdy v Británii našlo. Vykazovaly přítomnost měkké tkáně, vazů, a totéž bylo nalezeno na jiných místech jeskyně. Jde o zachovalé lidské maso z doby bronzové.

Kost mohla být kdysi součástí celé plně masité mrtvoly, těla zakonzervovaného díky jedinečným podmínkám v jeskyni Covesea, kde je sůl ve vzduchu. Tým však narazil na důkaz, že v jeskyni byl kdysi zapálen oheň, „pravděpodobně ve stejnou dobu, kdy se zde ukládali těla“. Konzervace uzením a solením se dost podobá mumifikaci. Předpokládá se, že lidé přicházeli do jeskyní právě proto, aby mumifikovali ostatky svých přátel a příbuzných.

Zdroj: express.co.uk