Prožitek blízký smrti: Vědci zkoumali mozky umírajících lidí. Lidé v komatu byli odpojeni od přístrojů

Prožívání smrti je téma, které je stále poměrně kontroverzní a přitahuje pozornost vědců. Zejména proto, že mnoho lidí, kteří ji zažili, hovoří o bílém světle, slyšení hlasů nebo setkání se zemřelými blízkými. Výsledky nové studie vrhají další světlo na to, co se v té době děje s naším mozkem a co by mohlo takové pocity vysvětlit.

Vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Science zveřejnil výsledky studie, která přináší důkazy o prudkém zvýšení aktivity související s vědomím v mozku umírajícího. Výzkum provedený týmem vedeným profesorem Jimo Borjiginem navazuje na expertízu provedenou zhruba před 10 lety na zvířatech. Tehdy vědci zaznamenali, že náhlé zastavení srdeční činnosti způsobuje zvýšení aktivity mozkových vln v oblasti gama frekvencí, které jsou spojeny se zpracováním vědomí, jak uvádí web IFL Science.

Vědci zkoumali mozky umírajících lidí

V nejnovější studii vědci analyzovali elektroencefalogramy (EEG) čtyř umírajících pacientů před a po zastavení dechové podpory, aby zjistili, zda k podobným reakcím dochází i v lidských mozcích. Chtěli tak lépe porozumět tzv. zážitkům blízkým smrti (NDE). Ty jsou podle vědců velmi zřetelné, společné lidem z různých kulturních a náboženských prostředí a popsalo je 10 až 20 % lidí, kteří přežili zástavu srdce.

Zmínění pacienti zemřeli na jednotce neurointenzivní péče (NICU) na Michiganské lékařské fakultě, která patří pod Michiganskou univerzitu. Všichni byli v kómatu a nevykazovali žádné reakce po selhání srdce. Z tohoto důvodu lékaři rozhodli o odpojení přívodu kyslíku, s čímž souhlasili i jejich rodinní příslušníci. Když tak učinili, všimli si, že u obou pacientů došlo ke zvýšení srdeční frekvence a ke zvýšení aktivity mozkových vln v pásmu gama frekvencí.

Tato aktivita byla zjištěna v takzvané „horké zóně“, oblasti lidského mozku, kde se setkávají spánkový, temenní a týlní lalok. Tato část mozku je silně spojena s vědomou aktivitou a aktivuje se během běžného bdělého stavu i během spánku. Aktivita této oblasti je mimo jiné spojována se sny nebo zrakovými halucinacemi při epilepsii.

Dále jsou zapotřebí rozsáhlejší studie, které by mohly poskytnout potřebné údaje k potvrzení zvýšení aktivity mozkových vln v oblasti gama frekvencí před smrtí.

Zdroj: redakce, iflscience.com, pnas.org