Nové ekologičtější palivo E10 prosazované v Evropské unii se vyrábí částečně z kukuřice, pšenice a jiných obilovin

V posledních letech se Evropská unie (EU) výrazně zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů a podporu udržitelných energetických řešení. Jednou z klíčových oblastí, kde EU hledá změny, je doprava, zvláště pak používání benzínu a naftových paliv.

V posledních letech se Evropská unie (EU) výrazně zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů a podporu udržitelných energetických řešení. Jednou z klíčových oblastí, kde EU hledá změny, je doprava, zvláště pak používání benzínu a naftových paliv, píše portál MPM Oil Company.

Evoluce paliv v EU

EU prochází transformací ve složení svých paliv, s důrazem na zvýšený podíl etanolu v benzínu. Tato změna má významný dopad na ceny a způsoby obchodování s benzínem. Reformulovaný benzín s vyšším obsahem etanolu, známý také jako RBOB (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending), je již dlouho standardem ve Spojených státech a nyní se stává běžným i v Evropě.

Tento krok EU je součástí širší strategie, která zahrnuje balíček Fit for 55 Package v rámci EU Green Deal. Tento balíček si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. V dopravě, která tvoří 25 % celkových evropských emisí, je toto zvláště důležité.

Přechod na E10

Nyní se EU zaměřuje na E10 benzín, což je směs, která obsahuje až 10 % etanolu. Tato změna je přijímána ve většině severozápadní Evropy a v několika východoevropských zemích. Etanol, používaný v E10, je obnovitelný a vyrábí se z kukuřice, pšenice, cukru a jiných obilovin, což napomáhá k realizaci energetických a klimatických ambicí EU.

Zvýšení obchodování s etanolem a budoucího růstu jeho trhů naznačuje, že se EU posouvá směrem k udržitelnějším palivovým směsím. Tato změna má vliv nejen na domácí trhy, ale i na globální obchod s palivy.

Zdroj: MPM Oil Company