Množství mikroplastů ve Středozemním moři se za pouhých 20 let ztrojnásobilo

Zatímco téměř všechny světové oceány jsou kontaminovány mikroplasty, Středozemní moře se stalo horkým favoritem na znečištění mikroplasty. Moře je obklopeno třemi kontinenty s hustým osídlením, které působí jako past na plastový odpad, a studie nyní varovala, že se problém zhoršuje, neboť se na mořském dně hromadí více plastů, než se dosud předpokládalo.

Výzkumníci z Universitat Autonoma de Barcelona a Aalborg zjistili, že množství mikroplastů usazených na dně Středozemního moře se za posledních dvacet let ztrojnásobilo. Jedná se o první rekonstrukci znečištění mikroplasty s vysokým rozlišením ze sedimentů odebraných v severozápadní části Středozemního moře.

„Výsledky ukazují, že od roku 2000 se množství plastových částic usazených na mořském dně ztrojnásobilo a že jejich akumulace zdaleka neklesá, ale naopak nepřestává růst, což kopíruje produkci a globální využívání těchto materiálů,“ uvedla ve svém prohlášení Laura Simon-Sánchezová, autorka studie a vědecká pracovnice z Barcelonské univerzity.

Mikroplasty ve Středozemním moři
Výzkumníci odebrali jádro sedimentu ze Středozemního moře a poté použili pokročilou zobrazovací technologii ke studiu mikroplastů. To jim umožnilo zaplnit důležitou mezeru kolem hromadění malých částic v mořském sedimentu a lépe pochopit, jak se mění, nebo nemění poté, co se v něm usadí.

Zjistili totiž, že mikroplasty zůstávají v mořském dně zakonzervované i poté, co se do něj dostanou – což vědci spojují s nedostatkem eroze, kyslíku nebo světla. „Po usazení je degradace minimální, takže plasty z 60. let 20. století zůstávají na mořském dně a zanechávají tam stopy lidského znečištění,“ uvedla autorka studie Patricia Ziveriová.

Vědcům se podařilo vytvořit časovou osu znečištění mořského dna plasty a zjistili, že množství mikroplastů se od roku 2000 ztrojnásobilo, přičemž charakter plastů narůstá zrcadlově s globální produkcí a používáním plastů. To jim umožnilo pozorovat rostoucí hromadění částic z obalů, lahví a potravinových fólií.

Jádro sedimentu bylo nasbíráno v listopadu 2019 na palubě lodi Sarmiento de Gamboa v rámci expedice, která se vydala z Barcelony do Tarragony ve Španělsku. Vědci si jako studijní oblast vybrali západní Středozemní moře, protože tamní řeky jsou považovány za ohniska výskytu několika znečišťujících látek, od mikroplastů po chemické látky.

Studie z roku 2020 zjistila, že do Středozemního moře každoročně uniká přibližně 229 000 tun plastů, což odpovídá více než 500 lodním kontejnerům každý den. Očekává se, že do roku 2040 se toto množství zdvojnásobí. Bylo zjištěno, že Egypt, Itálie a Turecko jsou země s největším únikem plastů, a to především kvůli špatnému nakládání s odpady a velkému počtu obyvatel na pobřeží.

Studie byla zveřejněna v časopise Environmental Science and Technology.

Zdroj: iucn.org, pubs.acs.org