Interocepce: Šestý smysl, který je pro naše zdraví životně důležitý

Většina lidí zná pět smyslů (hmat, zrak, sluch, čich a chuť), ale ne každý ví, že máme ještě jeden šestý smysl, který se nazývá interocepce. Jedná se o smysl pro vnitřní stav našeho těla. Pomáhá nám vnímat a interpretovat vnitřní signály, které regulují životně důležité funkce v našem těle, jako je hlad, žízeň, tělesná teplota a srdeční tep. Ačkoli si ho příliš nevšímáme, je to nesmírně důležitý smysl, protože zajišťuje, aby každý systém v těle fungoval optimálně.

Interocepce je důležitá také pro naše duševní zdraví. Přispívá totiž k mnoha psychologickým procesům – včetně rozhodování, sociálních schopností a emoční pohody.

Jedním z klíčových aspektů interocepce je její spojení s našimi emocemi. Představte si například pocit motýlků v břiše před důležitým setkáním nebo zrychlení srdce při sledování napínavého filmu. Tyto fyzické projevy jsou přímo spojeny s našimi emocemi a ovlivňují, jak se v dané situaci cítíme. Interocepce nám tedy umožňuje nejen vnímat naše tělesné projevy emocí, ale i lépe rozumět samotným emocím.

Výzkum v oblasti interocepce také ukázal, že lidé s vyšší interoceptivní schopností mají lepší emocionální regulaci, jsou si více vědomi svých pocitů a mají tendenci být empatičtější. Na druhou stranu, nízká interoceptivní schopnost může být spojena s řadou psychologických problémů, včetně úzkostných poruch, depresí a poruch příjmu potravy.

Zlepšení naší interoceptivní schopnosti může mít pozitivní dopad na naše duševní zdraví a pohodu. Existují různé metody, jak toho dosáhnout, včetně meditace, jógy, mindfulness praxe, nebo dokonce specifických terapeutických technik zaměřených na zlepšení vnímání tělesných signálů.

Je známo, že interocepce je důležitá pro pohodu. Rozdíly v interocepci mohou částečně vysvětlovat, proč úzkostí a depresí trpí více žen než mužů. Potíže s interocepcí totiž mohou ovlivnit mnoho oblastí, včetně emočních, sociálních a kognitivních funkcí, což jsou známé rizikové faktory mnoha duševních poruch.

zdroj: Science Alert