Interocepce: Šestý smysl, který je pro naše zdraví životně důležitý

Většina lidí zná pět smyslů (hmat, zrak, sluch, čich a chuť), ale ne každý ví, že máme ještě jeden smysl, který se nazývá interocepce. Jedná se o smysl pro vnitřní stav našeho těla. Pomáhá nám vnímat a interpretovat vnitřní signály, které regulují životně důležité funkce v našem těle, jako je hlad, žízeň, tělesná teplota a srdeční tep. Ačkoli si ho příliš nevšímáme, je to nesmírně důležitý smysl, protože zajišťuje, aby každý systém v těle fungoval optimálně.