Vědci zkoumali organickou hmotu nalezenou na asteroidu Ryugu. Výzkum podporuje tezi, že život na Zemi mohly přinést dávné komety

Podrobný výzkum vzorků z asteroidu Ryugu přinesl další důkaz, že organické molekuly, které daly vzniknout životu na naší planetě, sem přinesly dávné komety. Tyto vzorky vesmírných hornin byly dovezeny na Zemi japonskou misí Hayabusa2, která v roce 2018 navštívila vesmírnou skálu Ryugu podobnou rotujícímu vrcholu. Hayabusa2 strávila přibližně 18 měsíců studiem asteroidu a sběrem povrchového materiálu, který se ukázal být pokladnicí informací o naší sluneční soustavě.

Ryugu, oficiálně známý jako 162173 Ryugu, je 870 metrů široký blízkozemní asteroid, který postrádá ochrannou atmosféru. To znamená, že jeho povrch je přímo vystaven kosmickému prostoru a může se na něm hromadit meziplanetární prach, který při nárazu mění složení povrchu planetky. Tým vědců, který stojí za novým vývojem v pátrání po původu života, nalezl 5 až 20 mikrometrů široké „taveninové skvrny“, které vznikly, když na povrch Ryugu dopadl zejména kometární prach. A v těchto taveninách výzkumníci nalezli drobné uhlíkaté materiály podobné primitivní organické hmotě. Tato organická hmota by mohla být malými zárodky života, které byly kdysi dopraveny z vesmíru na Zemi, uvádí portál Live Science.

Tavenina, kterou tým zkoumal, vznikla při nárazu kometárního prachu do povrchového materiálu asteroidu, přičemž se oba materiály během ohřevu způsobeného nárazem roztavily a smísily a nakonec vychladly.

Houbovité uhlíkaté materiály nalezené v tavenině Ryugu se chemicky liší od organických látek, které se obvykle vyskytují v kometárním materiálu, protože postrádají kyslík a dusík. To by však mohlo napovědět, jak tento materiál vůbec vznikl.

Spolu s taveninami jsou jako další důkaz jejich původu zapečetěny drobné dutiny, které vznikly, když se při dopadech uvolnila vodní pára z materiálů na povrchu Ryugu – tato voda byla zachycena zahřátou hmotou.

Vědci pokračují ve zkoumání vzorků Ryugu odebraných družicí Hayabusa2 v naději, že objeví další taveniny, které v sobě mohou skrývat důkazy o dopadech kometárního prachu.

Doufají, že to přinese více informací o transportu prvotního organického materiálu do prostoru kolem Země před více než 4 miliardami let před vznikem života.

zdroj: Live Science