Cena dvou amerických bombardérů B-2 se rovná rozpočtu na obranu Portugalska

Projekt, který byl zahájen v 90. letech, měl astronomické náklady ve výši 1 miliardy dolarů (23,5 miliardy korun). Dnes se odhaduje, že sériově vyráběný B-2 Spirit by stál přibližně 2 miliardy dolarů (47 miliard korun). Pro představu, cena dvou letounů B-2 Spirit se rovná celkovému obrannému rozpočtu Portugalska, přičemž jedna jednotka stojí stejně jako výdaje na obranu Slovenska.

Bombardér má dolet 6 000 zhruba 11 tisíc km bez nutnosti doplňování paliva. Může přepravit minimálně 23 tun nákladu. Jeho avionika je navíc špičková a podle amerických odborníků umožňuje přesné údery i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Letadlo B-2 má pouze dva piloty. Ti sedí v kabině vedle sebe, přičemž nalevo je místo hlavního pilota a napravo sedadlo velitele mise.

Mezi silné stránky B-2 Spirit patří jeho schopnost utajení. I když se zcela nevyrovná některým bojovým letounům páté generace, stále se může pochlubit působivým radarovým průřezem [RCS]. Díky charakteristické konstrukci „létajícího křídla“ a materiálům pohlcujícím radarové vlny je RCS B-2 přibližně 0,1 m², což účinně rozptyluje a snižuje radarové vlny, takže je podstatně méně zjistitelný.

Výzbroj je ukryta ve dvou pumovnicích, z nichž každá pojme 9 tun pum nebo řízených střel. B-2 může nést širokou škálu konvenční munice, ale i jaderné bomby typu B61 a B83 v počtu 16 kusů. Aby se při útoku na nepřátelské cíle zvýšily šance B-2 na přežití, dostaly bombardéry do výzbroje i pumy AGM-154 JSOW. Ty při vhození ve vysoké letové hladině dokáží klouzavým letem překonat vzdálenost až 130 km. Přesně zasáhnout cíl jim umožňuje GPS navigace v kombinaci s infračerveným naváděním v závěrečné fázi letu. K ještě větší minimalizaci ztrát v případě možného konfliktu přispívá integrace řízené střely AGM-158 JASSM. Ta umožňuje bombardéru zaútočit na dobře chráněné cíle ze vzdálenosti 370 km, aniž by se vystavil většímu riziku

Konstrukce je převážně z uhlíkových kompozitů a je velmi náročná na údržbu. Letoun se ale díky ní omezuje na minimum množství vyzářených či odražených, zvukových, infračervených, optických i radarových signálů.

Bombardér B-2 nepochybně zvyšuje jaderný potenciál USA a je oslavován jako ztělesnění americké vojenské technologie. Otázkou však zůstává, zda tyto nepatrné výhody ospravedlňují závratnou cenu 2 miliardy dolarů za kus, vezmeme-li v úvahu existující komplexní jadernou triádu (trojí způsob přepravy jaderných zbraní na cílové území). 

Zdroj: Bulgarian military