Umělá inteligence pomáhá číst 2000 let starý spálený svitek, který byl zničen výbuchem Vesuvu

Když výbuch sopky Vesuv v roce 79 n. l. zasáhl Herculaneum, spálil v knihovně luxusní vily stovky starověkých svitků a pohřbil římské město popelem. Zdálo se, že katastrofa svitky nadobro zničila, ale téměř o 2 000 let později vědci z jednoho z textů vyextrahovali první slovo a pomocí umělé inteligence nahlédli hluboko do křehkých zuhelnatělých zbytků.