Vědci vyvinuli levný způsob výroby fotovoltaických panelů. Budou se i snadněji recyklovat

Australští vědci vyvinuli nový a lepší způsob výroby fotovoltaických panelů. Mimochodem, usnadňuje také jejich pozdější recyklaci, jak píše server PV Magazine.

Faktem je, že solární panely jsou dobré pro životní prostředí. Sluneční světlo je přece obnovitelný zdroj a při jeho zpracování nevznikají emise skleníkových plynů. Mají však nevýhody.

Řešení nevýhod fotovoltaických panelů

Jejich výroba je spojena se značnými náklady, což se projevuje i ve vysokých cenách. A taky recyklace je velmi obtížná a v mnoha případech nemožná. Vědci vyvinuli novou technologii, která pomůže vyřešit oba tyto problémy.

Výzkumníci z univerzity v Macquarie našli lepší způsob výroby fotovoltaických panelů. Ten šetří čas a snižuje spotřebu energie a navíc usnadňuje recyklaci. Tajemství spočívá v nahrazení žíhání v pecích na ohřev pomocí mikrovlnného záření. Výsledky byly zveřejněny v časopise Applied Physic Letters.

Mikrovlny místo pecí

Nejčastěji používaným polovodičovým materiálem ve fotovoltaických panelech je křemík. Aby se upravily jeho fyzikální a výkonové vlastnosti, je třeba jej tepelně zpracovat. V současné době se k tomuto účelu používají pece, v nichž se dosahuje teploty 1 000 stupňů Celsia.

Vědci v Austrálii zjistili, že téměř stejných výsledků lze dosáhnout použitím mikrovlnného záření k ohřevu křemíku. Je to energeticky účinnější, rychlejší a ekonomicky výhodnější. Proto se již úspěšně používá v gumárenském, keramickém nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Mikrovlny mohou selektivně ohřívat křemík, což urychluje proces a snižuje spotřebu energie. Navíc dochází k menšímu znečištění a celý proces lze provádět při pokojové teplotě.

Pokusy, které vědci provedli, také ukázaly, že mikrovlny způsobují změkčení plastového povlaku. Ten chrání křemíkovou destičku před vlhkostí a nečistotami. Mikrovlny proto usnadňují odstranění povlaku a umožňují tak efektivní recyklaci.

Zdroj: redakce, pv-magazine.com, aip.scitation.org