V každé testované lidské placentě jsou mikroplasty, zjistila studie

Je to už více než tři roky, co vědci poprvé objevili mikroplasty ve čtyřech různých lidských placentách, a jak se ukázalo, byla to jen špička ledovce. Na konci roku 2023 analyzovala studie dalších 30 placent, které byly darovány v letech 2006 až 2021, jen aby zjistila, že kontaminace plasty se v průběhu času výrazně zvýšila.

Pomocí nové techniky nyní vědci identifikovali drobné částice a vlákna plastů o velikosti menší než jeden mikron v dosud největším vzorku placent. Ve všech 62 zkoumaných vzorcích tkání našel tým mikroplasty o různých koncentracích v každém z nich. Tyto koncentrace se pohybovaly v rozmezí od 6,5 do 685 mikrogramů na gram tkáně, což je mnohem více než množství nalezené v lidském krevním oběhu, uvádí Science Alert.

Nikdo zatím neví, co toto plastové znečištění dělá, se zdravím plodu nebo matky. Přestože mikroplasty byly nalezeny ve všech hlavních orgánech lidského těla, včetně mozku, není známo, zda jsou tyto znečišťující látky dočasnými návštěvníky, nebo trvalou a kumulující se hrozbou pro zdraví.

Určit, kolik mikroplastů se hromadí v lidských tkáních, se ukázalo jako velmi obtížné vzhledem k velmi malé velikosti těchto částic. Vědci již několik let pracují na pevné detekční metodě, která by dokázala kvantifikovat hmotnost těchto znečišťujících látek a určit jejich konkrétní značku plastu. Teprve pak bude možné správně vyhodnotit jejich dopad na zdraví.

Nová studie využívá ke snímání plastů v lidské krvi a tkáních novou techniku s vysokým rozlišením. Vědci oddělili většinu biologického materiálu od pevných částic plastů, přičemž k oddělení velmi malých molekul použili chemické látky a extrémně rychlé ultracentrifugy. Poté tyto polymery rozložili, aby určili jejich specifické sloučeniny.

Při aplikaci na 62 vzorků placenty tato technika odhalila, že více než polovinu všech plastů nalezených v placentě tvoří polyethylen – nejčastěji vyráběný plast na naší planetě, který je zodpovědný za většinu jednorázových sáčků a lahví.

Mezi další plastové částice identifikované v placentě patří polyvinylchlorid, nylon a polypropylen, které jsou pravděpodobně staré několik desítek let, neboť byly po léta vystaveny zvětrávání a oxidaci v životním prostředí, než je člověk vdechl nebo pozřel.

zdroj: studie, Science Alert