Uživatelé e-cigaret zažívají podobné změny DNA jako kuřáci, uvádí nová studie

Nová studie vedená vědci z UCL (University College London) a University of Innsbruck zjistila, že u uživatelů e-cigaret s omezenou kuřáckou historií dochází k podobným změnám DNA na specifických buňkách tváře jako u kuřáků.

Tato studie je postupným krokem, který pomáhá vědcům hlouběji porozumět dlouhodobým účinkům e-cigaret na zdraví. Ačkoli neprokázala, že e-cigarety způsobují rakovinu, studie s dlouhodobým sledováním jsou důležité pro posouzení, zda e-cigarety mají škodlivé účinky, a pokud ano, jaké.

Studie analyzovala epigenetické účinky tabáku a e-cigaret na metylaci DNA u více než 3 500 vzorků, aby zjistila dopad na buňky, které jsou tabáku přímo vystaveny (např. v ústech), a na ty, které mu přímo vystaveny nejsou (např. v krvi nebo v buňkách děložního hrdla).

Epigenomy se mění v průběhu našeho života a mohou být ovlivněny řadou genetických i negenetických faktorů – včetně stárnutí, našeho životního stylu, působení hormonů, chemických látek a faktorů životního prostředí, a dokonce i stresu a psychických traumat. Jedním z běžně studovaných typů epigenetických modifikací je tzv. metylace DNA, uvádí portál Medicalxpress.

Výzkumníci zjistili, že epitelové buňky (buňky, které obvykle lemují orgány a často jsou původními buňkami rakoviny) v ústech vykazují u kuřáků podstatné epigenomické změny. Důležité je, že tyto změny jsou ve srovnání s normální plicní tkání dále zvýšené u rakoviny plic nebo prekanceróz (abnormálních buněk nebo tkáně, které mají potenciál vyvinout se v rakovinu), což podporuje myšlenku, že epigenetické změny spojené s kouřením umožňují buňkám rychlejší růst.

Publikace rovněž obsahuje nové údaje, které ukazují, že podobné epigenomické změny byly obdobně pozorovány i v buňkách uživatelů elektronických cigaret, kteří za svůj život vykouřili pouze méně než 100 tabákových cigaret.

Tabák je dobře známý jako modifikovatelný faktor, který přispívá k nepříznivým zdravotním následkům, a odhaduje se, že v roce 2019 způsobil celosvětově 7,69 milionu úmrtí, přičemž se očekává, že v budoucnu se tento počet bude zvyšovat. E-cigarety jsou podstatně bezpečnější než kouření tabáku a kuřákům se doporučuje přejít na vaping, aby si zlepšili zdravotní stav.

Vědci zapojení do nejnovější studie nyní doufají, že budou dále zkoumat, jak by epigenetické změny související s kouřením ve stěrech z tváří mohly být využity k identifikaci osob s nejvyšším rizikem vzniku rakoviny a k posouzení dlouhodobých zdravotních rizik e-cigaret.

zdroj: Medicalxpress, studie