Umělá inteligence zřejmě detekovala mimozemský signál z vesmíru

Vědci reagují na nářky nad tím, že se nám nedaří najít důkazy o životě mimo Sluneční soustavu, poukazem na to, jak omezené bylo naše dosavadní pátrání. I kdyby však naše přístroje nějaký signál zachytily, je možné, že jsme ho přehlédli, když jsme použili desítky let staré algoritmy pro pročesávání dat, jak píše server IFL Science.

Tato myšlenka se stala pravděpodobnější díky aplikaci metody výběru založené na strojovém učení na data z velkého radioteleskopu. Systém identifikoval v šumu stokrát více vzorů zasluhujících zkoumání, než kolik jich bylo zaznamenáno dříve.

Ačkoli žádný z nich zatím nevedl k silným indiciím o mimozemském životě, ale článek v časopise Nature Astronomy uvádí, že osm z nich je dostatečně zajímavých na to, aby podnítily následná pozorování. To vše z nepatrného kousku záznamů radioteleskopů lidstva.

Analyzovaná data pocházejí ze 480 hodin pozorování 820 hvězd provedených radioteleskopem Robert C. Byrd Green Bank, který si objednala společnost SETI Breakthrough, aby pátrala po rádiových vlnách, jež by mohly naznačovat přítomnost mimozemských civilizací.

Nikdo nepředpokládá, že by se jednalo o záměrný signál namířený přímo na Zemi, jako tomu bylo ve filmu Kontakt. Místo toho astronomové doufají v bludné úniky. Jeho identifikace je však náročná, protože je třeba jej odlišit nejen od přirozených rádiových emisí, ale i od šumu pozemských a družicových zdrojů. Zdánlivý signál známý jako BCL1, o němž se původně předpokládalo, že přichází ze směru Proximy Centauri, ukazuje, jak těžké může být tyto signály rozlišit.

Systém Breakthrough Listen původně identifikoval 2,9 milionu „zajímavých signálů“, které zúžil na 20 515 hodných lidské pozornosti. Pro srovnání, ve stejných datech bylo pomocí předchozích metod nalezeno přibližně 200 signálů.

Autoři sledovali osm (označených MLc1-8) ze sedmi hvězd a doufali v jejich opakování. Opakované zkoumání dopadlo neúspěšně, ale tým je povzbuzen citlivostí systému.

„Toto úsilí o hledání dnes škálujeme na 1 milion hvězd pomocí dalekohledu MeerKAT a dále. Věříme, že práce, jako je tato, pomůže urychlit tempo, s jakým jsme schopni učinit objevy v našem velkém úsilí o zodpovězení otázky ‚jsme ve vesmíru sami?“ uvedl v e-mailovém prohlášení hlavní autor Peter Ma, student Torontské univerzity.

Data, která Ma zkoumal, byla shromážděna o několik let dříve, což snižuje vyhlídky na to, že při druhém pohledu něco najdeme. Tým je nadšený z toho, že může data zkoumat rychleji, čímž se zkrátí doba navazujících studií.

„Je škoda, že navzdory pokusům, o nichž tým informoval, se tyto signály nepodařilo potvrdit dalšími přístroji,“ uvedl v prohlášení zaslaném e-mailem IFLScience doktor Franck Marchis ze SETI, který nebyl autorem studie.

Signály MLc1 a MLc7 jsou velmi zajímavé, protože byly zaznamenány ve dvou různých dnech, což naznačuje, že pokud jsou pozemské povahy, není známa jejich interference. Takový objev vyžaduje potvrzení dalšími přístroji, než si budeme moci být jisti, že jsme objevili mimozemský život. Nicméně tento vědecký výsledek ukazuje, že je nyní možné oznámit tento druh detekce dostatečně rychle, aby bylo možné provést potřebná následná opatření.“

„S příchodem velkých sítí, jako je MeerKAT a SKA, které budou produkovat terabajty dat týdně, je nezbytné, aby si výzkum SETI osvojil výkonné algoritmy, jako je hluboké učení.

Zdroj: redakce, nature.com, iflscience.com