Spatřili bombu z druhé světové války. Lodě NATO musely zasáhnout

Stálá protiminová skupina NATO 1 (SNMCMG1) provedla u nizozemského pobřeží poblíž Amsterdamu řízenou detonaci britské letecké bomby z druhé světové války. Bomba o hmotnosti 230 kg mohla představovat hrozbu pro rybáře.

Řízená detonace letecké bomby z období druhé světové války byla provedena 7. února letošního roku. Do akce byla zapojena čtyři plavidla, dálkově ovládaná vozidla a potápěči specializující se na likvidaci výbušné munice, jak píše server UK Defence Journal. Patřili k nim i členové posádky německého minového torpédoborce FGS Rottweil. Výsledkem práce bylo nalezení 11 podvodních předmětů, včetně 230kg bomby. Celá operace byla zahájena poté, co místní rybáři začali úřadům hlásit výskyt předmětů podobných minám u nizozemského pobřeží.

Lodě NATO našly staré nálože

SNMCMG1 je součástí společného operačního uskupení velmi vysoké pohotovosti (VJTF), které je součástí Sil rychlé reakce NATO (NRF). V současné době se jednotka skládá z estonské námořní lodi Admiral Cowan, norské partolodi HNoMS Nordkapp, německého minového torpédoborce FGS Rottweil a nizozemské lodi HNLMS Schiedam. Hlavním úkolem tohoto lodního týmu, který neustále operuje v námořních vodách Evropy, je poskytovat schopnost okamžité operační reakce.

Nizozemsko není jedinou zemí, která se potýká s problémem válečných pozůstatků. Tým pro řešení hrozeb, které představují nebezpečné materiály ležící v polských námořních oblastech, který působil od července 2021 do ledna 2022, lokalizoval 639 bodových objektů (vraky lodí, konvenční zbraně, bojové látky) na dně Baltského moře; 45 oblastí konvenčních zbraní a bojových látek; vrak lodi Franken, vrak lodi Stuttgart a dvě oblasti, kde byly skládkovány bojové materiály (Gdaňská hlubina a Slupské koryto).

Zbraně ležící na dně Baltského moře jsou tikající ekologickou bombou. Největší hrozbou pro Baltské moře jsou úniky pohonných hmot a ropných látek z vraků lodí a úniky látek z chemických zbraní.

To vzbuzuje velké obavy, zejména proto, že jen v oblasti Gdaňské hlubiny mohou na dně ležet nejméně desítky tun munice a bojových chemických látek, včetně jedné z nejnebezpečnějších, sirného yperitu, který lze nalézt také pod názvem sirný plyn.

Zdroj: redakce, ukdefencejournal.org.uk