Revoluce v komunikaci: Němí konečně promlouvají. Speciální rukavice jsou schopné převádět gesta na slovní projev

Jedním z mnoha nových technologických průlomů, který si vysloužil značnou pozornost, je vynález dvou studentů z Washingtonské univerzity, kteří svým originálním nápadem získali prestižní studentskou cenu. Tato inovativní technologie představuje vývoj rukavic, které mají schopnost transformovat znakovou řeč do textové formy nebo dokonce do hlasového projevu.

Konkrétním výsledkem jejich úsilí je vynález nazvaný „SignAloud“, což jsou speciální rukavice schopné převádět gesta amerického znakového jazyka na odpovídající slova a fráze, píše web Washington.edu. Rukavice jsou vybaveny senzory, které zachycují pohyby ruky a přenášejí data pomocí Bluetooth do centrálního počítače. Tento počítač následně analyzuje data pomocí statistických regresí a neuronových sítí a převede gesta na slovní projev, který je přehráván přes reproduktor.

V minulých letech se ukázalo, že stávající zařízení pro konverzi znakové řeči na verbální projev nejsou pro každodenní užití dostatečně praktická. Některá z těchto zařízení využívají videovstup, zatímco jiná jsou vybavena senzory, které pokrývají celou ruku nebo dokonce celé tělo uživatele. Zařízení SignAloud přináší nový pohled na tuto problematiku. Jejich lehkost, kompaktnost a ergonomický design je dělají vhodnými pro pohodlné denní nošení, obdobně jako jsou například sluchátka nebo kontaktní čočky.

Portál Abc7 zmiňuje, že cílovou skupinou jsou neslyšící a nedoslýchaví jednotlivci, stejně jako ti, kteří se věnují studiu nebo profesionální činnosti spojené s americkým znakovým jazykem. Je však důležité si uvědomit, že možnosti rukavic sahají daleko za tuto cílovou skupinu. Využití rukavic se totiž může rozšířit i do jiných sfér, jako je medicína, kde mohou sloužit například k monitorování pacientů po mrtvici během rehabilitace. Dále lze zvažovat jejich využití pro ovládání gest ve virtuální realitě a zvýšení pohotovosti a obratnosti v různých technologických aplikacích.

Podle vývojářů by má jejich iniciativa za cíl propojit rodilé mluvčí amerického znakového jazyka s celým světem. Tato technologie nabízí revoluční potenciál pro změnu způsobu naší komunikace a vnímání řeči a znakového jazyka. Jejich úsilím je dostat tuto inovaci k co nejširšímu okruhu lidí a umožnit tak větší zapojení jednotlivců do komunikačních procesů a interakce s okolím.

Zdroje: Washington.edu, Abc7Chicago