Obří černá díra se otočila o 90 stupňů. Možná za to může srážka galaxií

Supermasivní černá díra, která chrlí záření rychlostí blízkou rychlosti světla, změnila svůj úhel o neuvěřitelných 90 stupňů. Pro vědce je tento prudký obrat překvapivý. Aktivní galaktická jádra (AGJ) jsou hladové černé díry v jádrech mnoha jiných galaxií, které shromažďují hmotu a chrlí silné výtrysky vysokoenergetických částic, známé jako relativistické výtrysky. Ty se klasifikují podle toho, která jejich část směřuje k Zemi.

Velká galaxie s názvem PBC J2333.9-2343 o průměru asi 4 miliony světelných let, byla dříve klasifikována jako rádiová galaxie. Podle výzkumu publikovaného v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society byla galaxie překlasifikována na blazar a její záblesky nyní směřují přímo na Zemi.

Hlavní autorka studie Lorena Hernández-García a její kolegové pozorovali galaxii PBC J2333.9-2343 téměř v celém elektromagnetickém spektru, od rádiových vln až po gama záření. Jejich pozorování ukázala, že tato galaxie má vlastnosti typické pro blazary. Zjasňuje se a pohasíná jako blazar a má podobné erupce. Proto astronomové dospěli k závěru, že se s největší pravděpodobností jedná o blazar.

Co tuto zásadní změnu způsobilo? Astronomové na to stále přicházejí. Současné teorie zahrnují splynutí galaxií, při kterém se jiná velká galaxie srazila s galaxií PBC J2333.9-2343 a změnila orientaci všeho, co se v ní nachází. K vyřešení této záhady jsou zapotřebí další pozorování.

Zdroj: livescience.com, redakce, academic.oup.com